Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin (maasto)

Tulostettava sivu

Maastoliikennelain 30 §:n mukaan moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle tai alueelle tai alueelle, jolle on annettu ympäristönsuojelulaissa tarkoitettu ympäristölupa.

 

Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

 

Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on oltava liitteenä maanomistajan kirjallinen suostumus ja selvitys mm. turvallisuusnäkökohdista ja maastovaurioiden korjaus- ja siivoustoimenpiteistä. Lisäksi maastossa pidettävistä kilpailuista on usein tehtävä meluilmoitus (melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta).

 

Maastoliikennelain mukaisen lupahakemuksen käsittely on maksuton.

 

Lataa hakemuslomake tästä:

Maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupahakemus (word-tiedosto)

Maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupahakemus (pdf-tiedosto)

 

Sivua päivitetty: 
21.2.2012