Maa-aineslain mukainen lupahakemus 31.5.2011

Tulostettava sivu

Alla lueteltuja maa-aineslain mukaisia lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 31.5.2011
 

Päätös 25.5.2011 §44
Luvan hakija Kittilän hevosjalostus ry

 

Ottoalue
Kylä Kaukonen
Tila Hippos
RN:o 56:0

Ottomäärä 40 000 m3

 

Voimassaoloaika 10v

 

Tämä ilmoitus on julkipantu Kittilän kunnan ilmoitustaululle 30.5.2011

Juha Metso
Ympäristösihteeri

 

Sivua päivitetty: 
14.11.2013