Maakuntakaava

Tulostettava sivu

Maakuntakaava on yleispiirteinen maakunnan alueidenkäyttösuunnitelma, jonka lähtökohtana ovat maakuntasuunnitelman tavoitteet ja strategiat. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa alueellisesti alemmanasteisia kaavoja, eli yleis- ja asemakaavoja sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueidenkäytön järjestämisessä.

 

Tunturi-Lapin maakuntakaavaan voi tutustua Lapin liiton www-sivuilla:

 

http://www.lapinliitto.fi/maakuntakaavoitus/tunturilapin_maakuntakaava

Sivua päivitetty: 
28.11.2014