MLL:n lastenhoitotoiminta Kittilässä

Tulostettava sivu

Lastenhoitotoiminta

MLL:n Lastenhoitotoiminta tarjoaa tilapäistä ja lyhytaikaista hoitoapua lapsiperheille kaikkina vuorokaudenaikoina. Hoitajan tehtävänä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista, turvallisuudesta ja viihtyvyydestä vanhempien ohjeiden mukaan perheen arvoja kunnioittaen. Hoitajilla on vaitiolovelvollisuus lasta ja perhettä koskevissa asioissa. Perhe toimii työnantajana: maksaa korvauksen lasten hoidosta (8,20€/h) suoraan hoitajalle sekä huolehtii työnantajan velvoitteista. Kotitalousvähennystä voi saada 30% palkasta sekä työnantajakustannukset tietyin edellytyksin. Hoitajat itse määrittävät käytettävyysaikansa ja ovat siten vapaaehtoisena toiminnassa mukana. Hoitajilla on ammattivastuuvakuutus ja noudattavat MLL:n valtakunnallisia lastenhoitotoiminnan laatukriteerejä.

 

Sinustako lasten hoitaja

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalta lasten kasvuun ja kehitykseen liittyvän koulutuksen saaneilla tai MLL:n lastenhoitokurssin (60h) suorittaneilla on mahdollisuus tulla mukaan toimintaan perehdytyshaastattelun kautta. (esim. perhepäivä-, kodin-, lähi-, sairaanhoitaja, sosiaalikasvattaja, opettaja jne.) Toiminnassa on eri ikäisiä, vähintään 16-vuotta täyttäneitä lapsirakkaita henkilöitä. Hyväkuntoiset eläkeläiset ovat myös tervetulleita toimintaan mukaan.

Lisätietoja: MLL:n Lapin piiri p. 016 345 824, ark. klo 9-14. http://lapinpiiri.mll.fi
 

Sivua päivitetty: 
14.11.2013