Neuvola ja terveysneuvonta

Tulostettava sivu

Neuvolatyö on keskeinen osa perusterveydenhuollon ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää toimintaa. Neuvolassa annetaan tietoa, neuvontaa ja ohjausta aikuisille ja lapsiperheille tärkeisiin asioihin, terveyden edistämiseen sekä tukea arjessa selviytymiseen.

 

Teemme yhteistyötä tarvittaessa muiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa. Kittilän kunnassa terveydenhoitajat työskentelevät tiimeissä, joihin on nimetty vastuulääkärit. Tiimit korvaavat aikaisemmat aluevastuujaot. Tiimejä on kolme, perhetiimi, koulutiimi ja aikuistiimi.

 

Kittilän kunnan neuvolan toimintaohjelma vuosille 2012-2017 julkaistiin vuonna 2012. Voit tutustua ohjelmaan:

Kittilän kunnan neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

 

Lisätietoja terveydestä:

www.terveyskirjasto.fi

Lääkäriseura Duodecimin Terveyskirjasto tarjoaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa terveydestä ja sairauksista.

 

 

Kuvat: Kittilän kunta, neuvola

Sivua päivitetty: 
13.9.2016