Kuulutus ympäristöluvan muutoshakemuksesta

Tulostettava sivu
Osoite: 
Puhelinnumero: 

Asia: Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukainen ympäristöluvan muutoshakemus koskien talviaikaisen ajoharjoittelu- ja ohjelmapalvelutoiminnan laajentumista.

 

Hakija ja osoite:
Levi Rally Center Oy
Heinontie 1
96100 Rovaniemi

 

Toiminta ja sijainti
Levi Rally Center Oy hakee muutosta olemassa olevaan ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaiseen ympäristölupaan koskien talviaikaisen ajoharjoittelurata- ja ohjelmapalvelutoiminnan laajennusta. Ajoharjoitteluratojen laajennusalueet sijaitsevat Nilimaalla, Kittilän kunnan Sirkan kylässä tilalla Haavisto (261-409-7-72) sekä Kapsajoen eteläpuolella, Könkään kylässä tilalla Mutala (261-407-26-18).

Uudet rata-alueet sijaitsevat suoalueilla sekä pieni rata-alue Kyläjärven jäällä. Ratojen jäädytykseen tarvittava vesi otetaan Kapsajoesta ja Lismajoesta. Kulku Kapsajoen eteläpuoliselle alueelle tapahtuu joen yli jäädytettävää jäätietä pitkin. Laajennuksen vaikutuksesta automäärä lisääntyy enintään 25 autolla/päivä. Alueilla ajetaan liukkaan kelin ajoharjoituksia vakioautoilla, normaaleilla talvirenkailla.

 

Asiakirjojen nähtävillä pito
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 31.5.–1.7.2013 Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksen johdosta niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus muistutuksen tekemiseen, sekä muilla henkilöillä ja yhteisöillä oikeus mielipiteen ilmaisuun. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunnalle viimeistään 1.7.2013 osoitteella: Valtatie 15, 99100 Kittilä, sähköpostilla kirjaamo@kittila.fi tai faksilla (016) 642 512.

 

Lisätiedot
Ympäristösihteeri Maiju Ikonen, puh. 040 847 9552.

 

 

Kittilässä 31.5.2013
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
 

Sivua päivitetty: 
27.6.2013