Omavalvontasuunnitelma

Tulostettava sivu

Omavalvonnalla tarkoitetaan palvelujen tuottajan omatoimista laadun varmistamista siten, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön ja laatusuositusten sekä palvelujen tuottajan itse omalle toiminnalleen asettamat vaatimukset.

Kittilän kunnan sosiaalipalveluiden omavalvontasuunnitelma sisältää kuvattuina sosiaalipalveluiden prosessit. Suunnitelma valmistui syyskuussa 2016 ja sitä on päivitetty viimeksi  2019.

Kittilän kunnan sosiaalipalveluiden omavalvontasuunnitelma 2019
Liite (prosessit)

 

Sivua päivitetty: 
4.5.2020