Omavalvontasuunnitelma

Tulostettava sivu

Omavalvonnalla tarkoitetaan palvelujen tuottajan omatoimista laadun varmistamista siten, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön ja laatusuositusten sekä palvelujen tuottajan itse omalle toiminnalleen asettamat vaatimukset.

Kittilän kunnan sosiaalipalveluiden omavalvontasuunnitelma sisältää kuvattuina sosiaalipalveluiden prosessit. Suunnitelma valmistui syyskuussa 2016 ja sitä on päivitetty syksyllä 2017.

Kittilän kunnan sosiaalipalveluiden omavalvontasuunnitelma
Liite (prosessit)

 

Sivua päivitetty: 
27.9.2017