Päätös melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, ulkoilmatapahtuma 4.4.2020, Lapland Productions Oy / Levi Events

Tulostettava sivu

Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta §2/2020, melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, ulkoilmatapahtuma 4.4.2020, Hissitie 8, Levi, Lapland Productions Oy / Levi Events

Vt. ympäristötarkastaja on 28.2.2020 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen, häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituk­sen.

Lapland Productions Oy /Levi Events järjestää Ylläs-Levi hiihdon, jonka maalitoiminta saattaa aiheuttaa melua. Maaliintulo tapahtuu Sirkan kylässä, Levi kes­kuksen alueella Zero Pointissa 4.4.2020 klo 10.00–19.00. Melua aiheuttaa musiikin ja juontojen äänentoisto.

Päätös on annettu 28.2.2020. Päätöksestä on valitusoike­us 30 päivää (30.3.2020 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnan verkkosivuilla ja kunnanviraston teknisessä toimes­sa viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Lisätietoja päätöksestä antaa kunnan vt. ympäristötarkastaja Liisa Arpiainen puh. 040 6360 512, sähköposti: ymparisto@kittila.fi.

 

Kittilässä 28.2.2020

Rakennus- ja ympäristölautakunta, Kittilän kunta

Liisa Arpiainen

Vt. ympäristötarkastaja

 

Päätös

Ilmoitus

Sivua päivitetty: 
6.3.2020