Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta / Sirkus Finlandia

Tulostettava sivu

Ympäristösihteeri on tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta häiritsevää melua ja tärinää koskevasta ilmoituksesta. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 19.5.2017.

Sirkus Finlandia järjestää sirkusesityksen Lukkarin koulun pihalla sunnuntaina 11.6.2017 klo 18–21. Esityksessä käytettävä musiikki aiheuttaa melua.

Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (20.6.2017 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

 

Kittilässä 18.5.2017

Vs. Ympäristösihteeri Pekka Nyman

Sivua päivitetty: 
18.5.2017