Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta §5

Tulostettava sivu

Ympäristösihteeri on 15.6.2015 hyväksynyt ympäristönsuojelulain § 118 (527/2014) mukaisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

Kulttuuriyhdistys Veres ry  järjestää konserttitapahtuman Karinnokassa haudanperällä 2.7.-5.7.2015.  Melua aiheuttavaa toimintaa rakentamisesta ja esityksistä voi esiintyä klo 8-01 välisenä aikana. Tapahtuman purusta aiheutuvaa melua voi aiheutua  klo 01-21 välisenä aikana.

Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (17.7.2015 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä 15.6.2015

Sivua päivitetty: 
15.6.2015