Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta/Maansiirto Jorma Vainio

Tulostettava sivu

Ympäristösihteeri on 8.5.2015 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

 

Maansiirto Jorma Vainio murskaa kiviä ja soraa tilalla ”Lähteelä” Pöntsön sora-alueella Kulkujoen alueella ajalla 18.5.2015-30.6.2015 arkipäivisin klo 06-22.

 

Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (9.6.2015 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

 

Kittilässä 7.5.2015

Vs.ympäristösihteeri  Pekka Nyman

Sivua päivitetty: 
7.5.2015