Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta/Sirkus Finlandia

Tulostettava sivu

Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta

 

Ympäristösihteeri on 26.5.2015 hyväksynyt ympäristönsuojelulain § 118 (527/2014) mukaisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

 

Oy Fincirk Ab järjestää sirkusesityksen Lukkarin koulun pihalla 8.6.2015. Melua aiheuttavaa toimintaa voi esiintyä klo 8-24 välisenä aikana.

 

Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (26.6.2015 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

 

Kittilässä 25.5.2015

Vs.ympäristösihteeri          Pekka Nyman

Sivua päivitetty: 
27.5.2015