Päätös ympäristönsuojelulain 28§:n mukaisesta maa-ainesten murskauksesta pohjavesialueella

Tulostettava sivu

Kittilän kunnan Ympäristönsuojeluviranomainen on 1.6.2015 antanut päätöksen ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisesti kiviainesten murskauksen Ruoppajärven sora-aluella Pöntsössä.

 

Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (1.7.2015 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston Teknisellä osastolla 1.6.-1.7.2015 välisen ajan viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

 

Kittilässä 1.6.2015

Rakennus- ja Ympäristölautakunta

Vs.ympäristösihteeri          Pekka Nyman

Sivua päivitetty: 
29.5.2015