Päätös ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaisesta ilmoituksesta / Kulkujoen sora-alue

Tulostettava sivu

Ympäristösihteeri on 18.12.2013 § 14 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 §:n mukaisen, häiritsevää melua koskevan ilmoituksen.

Maansiirto Jorma Vainio Oy murskaa maa-ainesta Kulkujoen sora-alueella Kittilässä Sirkan kylässä sijaitsevalla tilalla Lähteelä (261-409-22-10). Murskaus tehdään viikkojen 2–11 välisenä aikana. Murskausaika on maanantaista perjantaihin 06:00-22:00.

Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (20.1.2014 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

 

Kittilässä 18.12.2013

YMPÄRISTÖSIHTEERI

Sivua päivitetty: 
4.5.2018