Perhe-ja sosiaalipalvelut

Tulostettava sivu

Perhe-ja sosiaalipalveluissa tehtävä sosiaalityö on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön antamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä. Keskeisiä sosiaalityön soveltamisalueita ovat mm. lastensuojelu, ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki, lastenvalvojan palvelut, kuntouttava työtoiminta, aikuis- ja perhesosiaalityö, päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut,typ-työ  ja päihdehuolto. Aikuissosiaalityön asiakkaille tehdään palvelutarpeen arviointi ja laaditaan tavoitteelliset palvelusuunnitelmat asioiden selviämisen tueksi.

Kunnan sivuilla kohdassa Lomakkeet on hakemus-, yhteydenotto- ja ilmoituslomakkeet aikuis- ja perhesosiaalityön palveluihin.

Tutustu Kittilän kunnan sosiaalipalveluiden omavalvontasuunnitelmaan liitteineen.

 

Lisätietoja saa sosiaalitoimistosta:
Anri Tiri, vastaava sosiaalityöntekijä  puhelin 0400 139 684
Sosiaaliohjaaja -perhetyöntekijä Janita Koskela  p.0401794064 

Aikuissosiaalityöntekijä Eve Lääts p.0405894579

Lapsiperheiden,lastensuojelun ja työikäisten(alle 30 v.) sekä osin vammaispalvelun  sosiaalityöntekijä Ann-Mari Viitamäki p.040 5081295

 

 

 

Rekisteriselosteet:

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Lastensuojelun rekisteriseloste

Lastenvalvonnan asiakasrekisteri

Toimeentulotuen rekisteriseloste

 

Sivua päivitetty: 
8.1.2021