Perhe-ja sosiaalipalvelut

Tulostettava sivu

Perhe-ja sosiaalipalveluissa tehtävä sosiaalityö on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön antamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä. Keskeisiä sosiaalityön soveltamisalueita ovat mm. lastensuojelu, ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki, lastenvalvojan palvelut, kuntouttava työtoiminta, aikuis- ja perhesosiaalityö, päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut,typ-työ  ja päihdehuolto. Aikuissosiaalityön asiakkaille tehdään palvelutarpeen arviointi ja laaditaan tavoitteelliset palvelusuunnitelmat asioiden selviämisen tueksi.

Kunnan sivuilla kohdassa Lomakkeet on hakemus-, yhteydenotto- ja ilmoituslomakkeet aikuis- ja perhesosiaalityön palveluihin.

Tutustu Kittilän kunnan sosiaalipalveluiden omavalvontasuunnitelmaan liitteineen.

 

Lisätietoja saa sosiaalitoimistosta:
Anri Tiri, vastaava sosiaalityöntekijä ja lastenvalvoja puhelin 0400 139 684
Sosiaaliohjaaja Heidi Nummisto  puhelin 040 589 4579 ja
lastensuojelun ja lapsiperheiden vt. sosiaalityöntekijä Outi Moilanen puhelin 040 508 1295

Kittilän lapsiperheiden palveluohjaus ja neuvonta

 

 

Rekisteriselosteet:

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Lastensuojelun rekisteriseloste

Lastenvalvonnan asiakasrekisteri

Toimeentulotuen rekisteriseloste

 

Sivua päivitetty: 
21.11.2019