Perhe-ja sosiaalipalvelut

Tulostettava sivu

Perhe-ja sosiaalipalveluissa tehtävä sosiaalityö on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön antamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä. Keskeisiä sosiaalityön soveltamisalueita ovat mm. lastensuojelu, ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki, lastenvalvojan palvelut, kuntouttava työtoiminta, aikuis-ja perhesosiaalityö, päihde-ja mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut  ja päihdehuolto. Aikuissosiaalityön asiakkaille tehdään palvelutarpeen arviointi ja laaditaan tavoitteelliset palvelusuunnitelmat asioiden selviämisen tueksi.Kohdassa Lomakkeet on hakemus ,yhteydenotto ja ilmoitus -lomakkeet aikuis-ja perhesosiaalityön palveluihin.

Tutustu Kittilän kunnan sosiaalipalveluiden omavalvontasuunnitelmaan liitteineen.

 

Lisätietoja saa sosiaalitoimistosta: Anri Tiri, vastaava sosiaalityöntekijä ja lastenvalvoja puhelin 0400 139 684, aikuissosiaalityön (yli 30 vuotiaat)vs. sosiaalityöntekijä Outi Moilanen  puhelin 040 589 4579 ja lastensuojelun,lapsiperheiden  ja alle 30 vuotiaiden vs. sosiaalityöntekijä Minna Luiro   puhelin 040 5081295 sekä perhetyöntekijä-sosiaaliohjaaja Virpi Yritys, p. 040 179 4064.

Kiireellisissä aikuissosiaalityön tapauksissa (sosiaalipäivystys) soitetaan virka-aikana puhelinnumeroon 0400 356 500 josta saa yhteyden saatavilla olevaan työntekijään . Viranomaisia varten kunnalla on käytössä myös Virve, johon saa yhteyden HÄKEn kautta.

 

Rekisteriselosteet:

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Lastensuojelun rekisteriseloste

Lastenvalvonnan asiakasrekisteri

Toimeentulotuen rekisteriseloste

 

Sivua päivitetty: 
6.2.2018