Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 28.4.2020 nro 20/0233/1

Tulostettava sivu

JULKINEN KUULUTUS

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen 28.4.2020 nro 20/0233/1 Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n valitukseen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) päätöksestä 5.4.2018, KaivNro 5965, lupatunnus KL2017:0002 koskien Agnico Eagle Finalnd Oy:lle myönnettyä apualuetta Kittilän kaivokselle purkuputken rakentamista varten.

Tämä kuulutus on julkaistu yleisessä tietoverkossa (www.kittila.fi) 6.5.2020, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta yleisessä tietoverkossa. Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 12.5.2020.

Hallinto-oikeuden päätös perusteluineen on nähtävänä 6.5.-28.5.2020 välisen ajan alla olevasta linkistä.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 28.4.2020 nro 20/0233/1

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 28.5.2020.

Sivua päivitetty: 
6.5.2020