Pysäköinninvalvonta

Tulostettava sivu

Pysäköintivirhemaksu on Kittilän Levin alueella 40 euroa. Pysäköinninvalvonnasta vastaa poliisi.


Pysäköintirajoitukset Levin keskustan alueella

Kartasta ilmenee pysäköintirajoitukset Levin keskustan alueella.
Pysäköintirajoitukset Levillä, päivitetty 31.1.2011 (pdf, 345 kt)

 

Vastalause - pysäköintivirhemaksu

Ajoneuvon kuljettajalla, omistajalla tai haltijalla, joka katsoo pysäköintivirhemaksukehotuksen, maksumääräyksen tai maksun korotuksen aiheettomaksi, on oikeus maksuajan kuluessa esittää vastalause pysäköinninvalvojalle.Vastalause on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava allekirjoitettuna pysäköinninvalvojalle. Vastalauseen tekeminen ei jatka maksuaikaa. Maksu palautetaan maksajan ilmoittamalle pankkitilille, jos vastalause hyväksytään.
 

Linkki vastalauselomakkeeseen

Vastalauselomake (pdf)

Tulosta lomake, allekirjoita ja postita pysäköinninvalvojalle osoitteella:

Kittilän kunta
Tekninen toimi / pysäköinninvalvonta
Valtatie 15
99100 Kittilä


tai sähköisesti osoitteella:
pysakoinninvalvonta(at)kittila.fi


Vastalauseen voi myös tehdä arkisin ma-pe klo 8-16 Kittilän kunnanviraston palvelupisteessä, osoitteessa Valtatie 15, Kittilä.


Peräpohjolan poliisilaitos / komisario Eero Vänskä puhelin, 071 87 66402 (virka-aikana) tutkii ja käsittelee kirjalliset vastalauseet ja pyytää niihin tarvittaessa lisäselvitystä esim. pysäköintivirhemaksun kirjanneelta poliisilta tai Kittilän kunnan tekniseltä osastolta. Vastalauseesta tehdään kirjallinen päätös, joka lähetetään asiakkaalle postitse.
 

Pysäköinninvalvojan päätökseen saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta. Oikaisuvaatimus tulee jättää Rovaniemen Hallinto-oikeudelle 30 päivässä päätöksen tiedoksi saannista. Vastalausekirjelmään on liitettävä pysäköinninvalvojan päätös, todistus maksun suorittamisesta määräajassa sekä muu mahdollinen selvitys, johon nyt halutaan vedota ja jota ei ole aikaisemmin esitetty.

 

Rovaniemen Hallinto-oikeuden yhteystiedot:
Postiosoite PL 8112, 96101 ROVANIEMI
Käyntiosoite Valtakatu 17, Oikeustalo
Puhelinvaihde 0100 86300 ja 010 36 42900
Faksi 010 36 42995
S-posti rovaniemi.hao(at)oikeus.fi

Sivua päivitetty: 
9.5.2011