Välkommen till Kittilä

Kittilä sijaitsee Tunturi-Lapin eteläosassa. Maisema on vaihtelevaa, sillä kunnan etelä- ja keskiosaa hallitsevat vaarat ja laajat suoalueet, kun taas pohjoisosa kuuluu tunturialueeseen. Huomattavin vesistö on kunnan alueen pohjois-eteläsuunnassa halkaiseva Ounasjoki, järviä kunnassa on 313.

Kuulutukset ja tiedotteet

Subscribe to Kuulutukset ja tiedotteet
Subscribe to Kittilän kunta RSS