Kuntarekry

Lastentarhanopettaja

Kittilän kunnan varhaiskasvatus julistaa uudelleen haettavaksi lastentarhanopettajan toimen 1.8.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan. Aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon.

Pätevyysvaatimus lastentarhanopettajan tehtävään on lain sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten mukainen (272/2005 § 7) pätevyys. Työyhteisössä arvostamme positiivista asennetta, yhteistyökykyä sekä ammatillista työotetta. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Toimissa on neljän kuukauden koeaika.

Hakemukset pyydetään jättämään 7.6.2017 klo 14.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta, tutkintotodistus pyydetään liittämään liitetiedostona. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - lastentarhanopettaja.

Kategorier: Kuntarekry

Tuntiopettaja valmistavaan opetukseen

Kittilän kunta hakee tuntiopettajaa valmistavaan opetukseen 1.8.2017 - 31.7.2018 väliseksi ajaksi. Hakijalle katsotaan eduksi aikaisempi työskentely maahanmuuttajataustaisten kanssa.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa.
Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelpoisuuden osoittavat todistukset.

Ennen viran vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.
Hakemus tulee jättää 5.6.2017 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kategorier: Kuntarekry

Osa-aikainen puhdistuspalvelujen opettaja

Lapin matkailuopisto on Rovaniemen koulutuskuntayhtymän matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutusalaan erikoistunut ammatillinen oppilaitos. Koulutusta järjestetään Kittilässä, Kemijärvellä, Kolarissa, Rovaniemellä ja Sodankylässä. Aikuiskoulutusta on lisäksi tarjolla myös muilla paikkakunnilla Lapissa ja Pohjois-Suomessa.

Lapin matkailuopistossa ilmoitetaan haettavaksi osa-aikainen PUHDISTUSPALVELUJEN OPETTAJA 5.6.-31.12.2017 väliselle ajalle. HUOM, aiemmin tulleet hakemukset huomioidaan jatkohaussa.

Opettajan tehtävänä on puhdistuspalvelujen opetus ja ohjaus. Opiskelijoita ja tutkinnon suorittajia on tällä hetkellä Rovaniemellä, Kittilässä, Kolarissa, Sodankylässä ja Ivalossa. Lisäksi puhdistuspalvelujen opettajat hoitavat myös tekstiilihuollon tutkintotilaisuudet Oulussa. Huomioitavaa on, että työ on matkatyötä, johon sisältyy myös puhdistuspalvelujen koneiden ja laitteiden kuljetusta ja huoltoa.

Edellytämme
- asetuksen 986/1998 mukaista ammatillisten opintojen opettajan kelpoisuutta
- näyttötutkintomestarin pätevyyttä
- vahvaa näyttöä käytännön ammattityön osaamisesta ja työelämäosaamista tehtävää vastaavalla alalla
- hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja
- kehittävää, laatutietoista ja joustavaa työotetta
- valmiutta tiimiopettajuuteen ja tiimeissä toimimiseen
- matkustusvalmiutta

Arvostamme
- monipuolista ammatillisen koulutuksen opettajana ja kehittäjänä hankittua kokemusta ja osaamista
- kokemusta maahanmuuttajaryhmien opetuksesta ja ohjauksesta
- kokemusta tutkintotilaisuuksien järjestämisestä
- henkilökohtaistamisprosessin osaamista
- englannin kielen taitoa

Tehtävässä on mahdollinen kahden kuukauden koeaika.

Kategorier: Kuntarekry

Matemaattisten aineiden lehtorin viransijaisuus

Kittilän kunnassa on haettavana perusopetuksen (vuosiluokat 7-9) matemaattisten aineiden lehtorin viransijaisuus ajalle 14.8.2017-2.6.2018. Opetettavista aineista matematiikka, fysiikka ja kemia vaaditaan asetusten mukainen pätevyys. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuus määritellään asetuksessa 1998/986.
Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelposuutta osoittavat todistukset.

Ennen viran vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.
Hakemus tulee jättää 2.6.2017 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kategorier: Kuntarekry

Ravitsemistyöntekijä-siivooja

Kittilän kunnassa on haettavana ravitsemistyöntekijä-siivoojan toimi.

Pätevyysvaatimuksena on suurtalouskokki tai muu vastaava koulutus.Viikkotyöajasta 38.75h toimi tulee käsittämään siivousta 4h viikossa.

Toimi on kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti.
Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimessa on 4kk:n koeaika.

Hakemus tulee jättää 5.6.2017 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi jättää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeellä osoitteeseen: Kittilän kunta/tekninen osasto, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Sähköpostin aiheeksi tai kirjekuoreen merkintä: Ravitsemistyöntekijä-siivoojan toimi.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Kategorier: Kuntarekry

Osa-aikainen puhdistuspalvelujen opettaja

Lapin matkailuopisto on Rovaniemen koulutuskuntayhtymän matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutusalaan erikoistunut ammatillinen oppilaitos. Koulutusta järjestetään Kittilässä, Kemijärvellä, Kolarissa, Rovaniemellä ja Sodankylässä. Aikuiskoulutusta on lisäksi tarjolla myös muilla paikkakunnilla Lapissa ja Pohjois-Suomessa.

Lapin matkailuopistossa ilmoitetaan haettavaksi osa-aikainen PUHDISTUSPALVELUJEN OPETTAJA 5.6.-31.12.2017 väliselle ajalle.

Opettajan tehtävänä on puhdistuspalvelujen opetus ja ohjaus. Opiskelijoita ja tutkinnon suorittajia on tällä hetkellä Rovaniemellä, Kittilässä, Kolarissa, Sodankylässä ja Ivalossa. Lisäksi puhdistuspalvelujen opettajat hoitavat myös tekstiilihuollon tutkintotilaisuudet Oulussa. Huomioitavaa on, että työ on matkatyötä, johon sisältyy myös puhdistuspalvelujen koneiden ja laitteiden kuljetusta ja huoltoa.

Edellytämme
- asetuksen 986/1998 mukaista ammatillisten opintojen opettajan kelpoisuutta
- näyttötutkintomestarin pätevyyttä
- vahvaa näyttöä käytännön ammattityön osaamisesta ja työelämäosaamista tehtävää vastaavalla alalla
- hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja
- kehittävää, laatutietoista ja joustavaa työotetta
- valmiutta tiimiopettajuuteen ja tiimeissä toimimiseen
- matkustusvalmiutta

Arvostamme
- monipuolista ammatillisen koulutuksen opettajana ja kehittäjänä hankittua kokemusta ja osaamista
- kokemusta maahanmuuttajaryhmien opetuksesta ja ohjauksesta
- kokemusta tutkintotilaisuuksien järjestämisestä
- henkilökohtaistamisprosessin osaamista
- englannin kielen taitoa

Tehtävässä on mahdollinen kahden kuukauden koeaika.

Kategorier: Kuntarekry

Päihde- ja mielenterveystyöntekijä

Kittilän kunnassa on haettavana päihde- ja mielenterveystyöntekijän toimi.
Työ on ehkäisevää, korjaavaa ja kuntouttavaa työtä aikuisten mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa. Työtä tehdään päiväkeskuksessa ja yksilövastaanotoilla.

Hakijalta edellytetään sosiaali- ja terveysalan amk tutkintoa ja suuntautumista päihde- ja mielenterveystyöhön.

Palkkaus ja työaika ovat KVTES:in mukaisia. Työn aloittamisajankohta 1.9.2017.
Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelpoisuuden osoittavat todistukset. Valitun tulee esittää ennen tehtävän vastaanottamista hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Valitulla on 4 kk:n koeaika.

Hakemus tulee jättää 15.6.2017 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - päihde- ja mielenterveystyöntekijä.

Kategorier: Kuntarekry

Hammashoitajan toimi

Haemme Kittilän terveyskeskukseen osa-aikaista 50% hammashoitajaa.

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan (suu- ja hammashoito) tai hammashoitajan tutkinto sekä Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen todistus (Valvira) oikeudesta toimia nimikesuojattuna ammatinharjoittajana. Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Kittilän terveyskeskuksessa työskentelee 4 hammaslääkäriä, 1 suuhygienisti ja 6 hammashoitajaa. Käytössä on Effica-potilastietojärjestelmä.

Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimeen on 4 kuukauden koeaika.

Hakemus tulee jättää 19.5.2017 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.

Kategorier: Kuntarekry

Sairaanhoitajan toimi

Kittilän kunnassa on haettavana sairaanhoitajan toimi.

Hakijalta edellytetään sairaanhoitajan tutkintoa. Työ on tällä hetkellä kolmivuorotyötä terveyskeskuksen vuodeosastolla. Lisäksi tehtävään kuuluu virka-ajan ulkopuolella hoidon tarpeen arvioinnin tekeminen. Hakijan oma-aloitteisuus, motivoituneisuus ja joustavuus ovat eduksi.

Työaika ja palkkaus määräytyvät KVTES:in mukaisesti. Pysyvässä sairaanhoitajan työsuhteessa on 4 kk:n koeaika ja valitun on toimitettava lääkärinlausunto terveydentilastaan ennen valinnan vahvistamista.

Hakemus tulee jättää 5.6.2017 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - Sairaanhoitajan toimi

Kategorier: Kuntarekry
Subscribe to Kittilän kunta innehållssamlare - Kuntarekry