Kuntarekry

Rakennustarkastaja

Kuntarekryn työpaikat Kittilässä - 13 timmar 26 minuter sedan

Haemme rakennustarkastajaa vakinaiseen virkasuhteeseen Kittilän kunnan tekniseen toimeen. Työn aloitus 1.9.2020 tai sopimuksen mukaan.

Tehtäviin kuuluu rakennusvalvontatehtävät sekä rakentamisen ohjaus, neuvontatehtävät. Perustehtävässä rakennustarkastaja toimii teknisen johtajan alaisuudessa. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemistä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus rakennussuunnitteluun liittyvistä tehtävistä. Rakennustarkastajan kelpoisuudet määrätään maankäyttö-ja rakennusasetuksen 4 §:ssä ja 108 § :ssä.

Arvostamme yhteistyökykyä, erinomaisia tietoteknisiä valmiuksia, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä ottaa vastaan uusia haasteita ja lisätehtäviä jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Rakennusvalvonnassa on käytössä sähköinen lupien käsittely (lupapiste.fi) Kokemus toimimisesta kuntaorganisaatiossa on lisäarvo.

Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen sopimuksen mukaan. Virkaan valitun tulee esittää hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ennen valinnan vahvistamista. Virka täytetään sopimuksen mukaan, noudattaen kuuden kuukauden koeaikaa.

Oletko Sinä etsimämme henkilö? Hakemuksen voit täyttää helposti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Mahdollinen paperihakemus lähetetään osoitteeseen Kittilän kunta / Kirjaamo, Valtatie 5, 99100 Kittilä. Kuoreen merkintä Hakemus/Rakennustarkastja. Hakemuksia ei palauteta.


Lähetä hakemuksesi 18.8 klo 15.00 mennessä.

Kategorier: Kuntarekry

Tunturi-Lapin ja Pellon lastenvalvojan virka

Tunturi-Lapin (Enontekiö, Muonio, Kolari, Kittilä) ja Pellon kunnissa on haettavana yhteinen lastenvalvojan virka. Virka on määräaikainen vuoden 2022 loppuun saakka.
Viran isäntäkuntana toimii Kittilä.

Tehtävässä edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista (817/2015) annetun lain 3 ja 7 §:n mukaista pätevyyttä.
Tehtäväkohtainen palkka on 3850 e/kk. Työ edellyttää toimipisteiden välillä oman auton käyttöä.

Tunturi-Lapin ja Pellon yhteisen lastenvalvojan virkatehtäviin kuuluvat elatussopimusten, huolto- ja tapaamissopimusten sekä isyysasiakirjojen valmistelu ja päättäminen, osallistuminen päävastuullisena olosuhdeselvitysten tekemiseen sekä lasten ja vanhempien
valvottujen tapaamisten valmistelu ja niistä päättäminen. Lisäksi lastenvalvojan tehtäviin kuuluu huolto- ja tapaamisasioiden sovittelu ja täytäntöönpano sekä perheasioiden sovittelu.

Lastenvalvoja saa tarvittaessa työparin lapsen kotikunnasta ja hän voi harkintansa mukaan pyytää konsultaatio- tai työpariapua asiakkaan kotikunnan toimen- tai viranhaltijalta.

Virkaan valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset sekä kopiot tutkintotodistuksista, jotka jätetään työnantajalle. Lisäksi hänen on esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 12.8.2020 klo 15.00 mennessä sähköisen hakulomakkeen kautta www.kuntarekry.fi (cv on mahdollista liittää liitetiedostona).

Kategorier: Kuntarekry

ICT-suunnittelija

Haemme ICT-suunnittelijaa vakinaiseen työsuhteeseen Kittilän kunnan hallintopalvelukeskukseen. Työn aloitus 1.9.2020 tai sopimuksen mukaan.

Perustehtävässä ICT-suunnittelija toimii hallintojohtajan alaisuudessa, tuottamassa ICT-palveluja Kittilän kunnalle. Tehtäviin kuuluu IT-infrastruktuurin ylläpito, tietojärjestelmiin ja tietoliikenneverkkoihin liittyvät asiantuntija- ja tukipalvelutehtävät, suunnittelu- ja käyttöönottoprojektit sekä tietohallinnon tuotantopalveluiden suunnittelu- ja ylläpitotehtävät. ICT-suunnittelijan tehtäviin kuuluu opastaa ja kouluttaa kunnan henkilöstöä ja luottamushenkilöitä ICT-asioissa.

Sinulla on aiempaa kokemusta vastaavista tehtävistä ja osaamista palvelinkäyttöjärjestelmistä ja pilvipalveluista. Tunnet itsesi kotoisaksi virtuaalipalvelinympäristöjen sekä verkko- ja järjestelmäkokonaisuuksien parissa. Tehtävääsi sisältyy sekä uusia käyttöönottoja että olemassa olevien ympäristöjen ylläpitoa ja kehitystä.

Arvostamme kokemusta Windows työasema- ja palvelinympäristön hallinnasta, sovelluspaketoinnista sekä jakelusta ja hakemistopalveluista, palvelinvirtualisoinnista, tietoliikenne- ja langattomien verkkojen ylläpidosta, Microsoft Office 365 ympäristöstä ja mobiililaitehallinnasta. Kokemus toimimisesta kuntaorganisaatiossa on lisäarvo.

Lisäksi arvostamme oma-aloitteisuutta, tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaitoja, projektiosaamista ja dokumentointitaitoja sekä kiinnostusta oppia uutta. Toimenkuvaa voidaan räätälöidä kokemuksesi ja kiinnostuksen kohteidesi mukaan.

Kelpoisuusehtona on soveltuva IT-alan tutkinto ja hyvä perehtyneisyys IT-alaan.

Tehtäväkohtainen palkka on 2941.97€ kuukaudessa.

Valitun on esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan.

Koeaika on kuusi (6) kuukautta.

Oletko Sinä etsimämme henkilö? Hakemuksen voit täyttää helposti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 24.7.2020 klo 15.00.

Sähköinen hakulomake löytyy linkkinä Kittilän kunnan verkkopalvelusta www.kittila.fi tai suoraan Kuntarekry.fi-palvelusta.

Kategorier: Kuntarekry

Lähihoitajan pysyvä työsuhde

Kittilän kunnassa on haettavana lähihoitajan pysyvä työsuhde. Lähihoitaja työskentelee varahenkilönä vanhus- ja vammaispalveluissa, kotiosasto on palvelutalo Koivukoti.

Hakijalta edellytetään lähihoitajan tutkintoa. Kokemus työskentelystä palveluasumisessa, kotihoidossa katsotaan hakijalle eduksi. Työnantaja arvostaa joustavuutta, oma-aloitteisuutta, tiimityötaito-ja ja paineensietokykyä.

Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukaisia, työ on pääsääntöisesti aamu- ja iltavuoroja ma-pe. Työsuhde on Kittilän kuntaan ja koeaika on 4 kk. Työn aloittamisajankohta sovitaan erikseen. Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärinlausunto ennen työsuhteen vastaanottamista.

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48§ mukainen todistus soveltuvuudesta.

Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 3.8.2020 klo 15.00 mennessä sähköisen hakulomakkeen kautta www.kuntarekry.fi (cv on mahdollista liittää liitetiedostona).

Kategorier: Kuntarekry

Lähihoitajan pysyvä työsuhde

Kittilän kunnassa on haettavana lähihoitajan pysyvä työsuhde. Lähihoitaja työskentelee vanhus- ja vammaispalveluissa, alkusijoituspaikkana on palvelutalo Koivukoti. Työsuhde on Kittilän kuntaan.

Hakijalta edellytetään lähihoitajan tutkintoa. Kokemus työskentelystä palveluasumisessa katsotaan hakijalle eduksi. Työnantaja arvostaa joustavuutta, oma-aloitteisuutta, tiimityötaitoja ja paineensietokykyä.

Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukaisia, jaksotyötä vuorotyöluonteisesti. Koeaika on 4 kk. Työn aloittamisajankohta sovitaan erikseen. Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärinlausunto ennen työsuhteen vastaanottamista.

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48§ mukainen todistus soveltuvuudesta.

Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 3.8.2020 klo 15.00 mennessä sähköisen hakulomakkeen kautta www.kuntarekry.fi (cv on mahdollista liittää liitetiedostona).

Kategorier: Kuntarekry

2 Lähihoitajan työsuhdetta

Kittilän kunnassa/vanhus- ja vammaispalveluissa on haettavana 2 lähihoitajan toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta. Alkusijoituspaikkana on palvelutalo Metsola, jossa asuu ikäihmisiä ja kehitys-vammaisia ihmisiä, kyseessä on tehostettu palveluasumisyksikkö.

Hakijoilta edellytetään lähihoitajan tutkintoa. Hakijan joustavuus, motivoituneisuus, oma-aloitteisuus ja tiimityötaidot ovat ominaisuuksia, joita työnantaja arvostaa.

Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukaisia, jaksotyötä vuorotyöluonteisesti. Työsuhteet ovat Kitti-län kuntaan ja koeaika on 4 kk. Työn aloittamisajankohta voidaan sopia erikseen. Valittujen tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärinlausunto ennen työsuhteen vastaanottamista.

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen todistus soveltuvuudesta.

Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 3.8.2020 klo 15.00 mennessä sähköisen hakulomakkeen kautta www.kuntarekry.fi (cv on mahdollista liittää liitetiedostona).

Kategorier: Kuntarekry

Vastaavan hoitajan virkasuhde

Kittilän kunnassa/vanhus- ja vammaispalveluissa on haettavana vastaavan hoitajan toistaiseksi voimassa oleva virkasuhde. Viran sijoituspaikka on palvelutalo Pääskylä. Vastaavan hoitajan työstä 50% on hoivatyötä ja 50% on hallintoa.

Hakijoilta edellytetään sairaanhoitajan tutkintoa, vahvaa kokemusta esimiestyöstä (väh. 5 vuotta), työvuorosuunnittelusta ja talouden seurannasta. Vastaavan hoitajan viran menestyksellinen hoita-minen edellyttää yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta, organisointitaitoja ja paineensietokykyä.

Työaika on pääsääntöisesti ma-pe, päivätyötä ja palkkaus on KVTES:n mukainen. Virkasuhde on Kittilän kuntaan. Virassa on 6 kk:n koeaika ja valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärinlausunto ennen virkasuhteen vastaanottamista. Työn aloittamisajankohta sovitaan erikseen.

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen todistus soveltuvuudesta.

Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 3.8.2020 klo 15.00 mennessä sähköisen hakulomakkeen kautta www.kuntarekry.fi (cv on mahdollista liittää liitetiedostona).

Sähköinen hakulomake löytyy linkkinä Kittilän kunnan verkkopalvelusta www.kittila.fi tai suoraan Kuntarekry.fi-palvelusta.

Kategorier: Kuntarekry

Siivooja

Kittilän kunnassa on haettavana siivoojan toimi.

Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 10.08.2020 klo 15 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (cv on mahdollista liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo@kittila.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kittilän kunta, Tekninen osasto, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - siivoojan toimi.

Kategorier: Kuntarekry

Talonrakentaja

Kittilän kunnan teknisellä osastolla on haettavana talonrakentajan työsuhde.

Tehtävässä edellytetään talonrakentajan koulutusta tai vastaavaa koulutusta. Lisäksi edellytämme kokemusta talonrakentamisen alalta, voimassa olevaa henkilöauton ajokorttia sekä oman auton käyttöä.

Työtehtäviin kuuluu talonrakentamisen tehtävät eri kohteissa. Palkkaus määräytyy kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen mukaisesti.

Työ alkaa elokuulla 2020. Työssä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan.
Hakemus ja CV tulee jättää 3.8.2020 klo 15.00 mennessä, sähköisen hakulomakkeen kautta.

Kategorier: Kuntarekry

Huoltomestari

Kittilän kunnan teknisellä osastolla on haettavana huoltomestarin toimi.

Huoltomestari vastaa kiinteistöjen ylläpidosta ja vetää kiinteistönhuoltotiimiä.
Kiinteistönhoito käsittää mm. vikakorjauksia, huoltoja ja kulutusseurantaa BEM-kiinteistötietojärjestelmien avulla sekä talotekniikan ohjauksen rakennusautomaatiolla. Tehtävässä edellytetään vähintään huoltomestarin tutkintoa, rakennustekniikan tai LVI-tekniikan teknikon tutkintoa. Lisäksi edellytämme suomen kielen hallintaa niin suullisesti kuin kirjallisesti, kokemusta kiinteistöjen ylläpidosta ja esimiestyöstä, kiinteistötietojärjestelmän hallintaa, voimassa olevaa henkilöauton ajokorttia sekä oman auton käyttöä.

Odotamme sinulta aktiivisuutta ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Arvostamme kiinteistönpidon tietojärjestelmien tuntemusta, esimieskokemusta ja asiakaspalveluhenkisyyttä.

Työ alkaa syksyllä 2020. Työssä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan. Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 17.8.2020 klo 15 mennessä sähköisen hakulomakkeen kautta (cv on mahdollista liittää liitetiedostona).


17.6.2020
TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kategorier: Kuntarekry

Lastenhoitaja/ henkilökohtainen ohjaaja

Haemme Kittilän varhaiskasvatukseen lastenhoitaja/ henkilökohtainen ohjaajaa määräaikaiseen tehtävään 3.8.2020-31.5.2021 tai sopimuksen mukaan.

Pätevyysvaatimus lastenhoitaja/ henkilökohtainen ohjaajan tehtävään on varhaiskasvatuslain 28 § mukainen. Lisäksi vaaditaan hygieniapassi. Työsuhteessa noudatetaan KVTES:n määräyksiä

Kittilän varhaiskasvatuksessa näkyvät elämisympäristömme tärkeät elementit; luonto ja vuodenajat. Suunnitelmallisuus, kehittäminen ja vaikuttavuus haastavat meitä päivittäin, joten arvostamme erinomaisia tiimityötaitoja ja ammatillista työotetta.

Toimintamme perustuu lapsia ja perheitä osallistavaan työskentelyyn, jossa inhimillisyys ja kyky kuunnella ovat arvokas pääoma. Jos koet edellä kerrotut tekijät mielekkäiksi, ja olet valmis sitoutumaan pitempiaikaiseen työskentelyyn, toivomme sinun jättävän hakemuksesi 26.6.2020 klo 12:00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Tutkintotodistus pyydetään liittämään liitetiedostona. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kittilän varhaiskasvatus/ päiväkoti Oravanpesä, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - Lastenhoitaja/ henkilökohtainen ohjaaja.

Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Työsuhteessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Kategorier: Kuntarekry

Päiväkoti- /keittiöapulainen

Kittilän kunnassa on haettavana määräaikainen päiväkoti-/ keittiöapulaisen tehtävä ajalle 3.8.2020- 31.5.2021 tai sopimuksen mukaan.

Pätevyysvaatimuksena on ravitsemistyöntekijän koulutus tai muu vastaava koulutus. Tehtävässä vaaditaan hygieniaosaamiskortti.

Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Työsuhteessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti.

Hakemus tulee jättää 26.6.2020 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi jättää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeellä osoitteeseen: Kittilän kunta/ varhaiskasvatus, päiväkoti Mäntymaja, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Sähköpostin aiheeksi tai kirjekuoreen merkintä: Päiväkoti- / keittiöapulainen.

Kategorier: Kuntarekry
Subscribe to Kittilän kunta innehållssamlare - Kuntarekry