Kuntarekry

Projektisuunnittelija

Lapin palvelu- ja matkailuala ovat muutoksessa, joka vaikuttaa näiden organisaatioiden henkilöstöön. Henkilöstöltä edellytetään yhä enemmän monitaitoisuutta, joustavuutta ja sopeutumiskykyä sekä oma-aloitteista työotetta oman osaamisen kehittämiseen. Yrittäjiltä taas edellytetään liiketoiminnan jatkuvaa päivittämistä ja kehittämistä. Näille aloille kohdistuvat muutokset vaikuttavat olennaisesti henkilöstön työhyvinvointiin ja sitä kautta tuottavuuteen yrityksissä.

Polut pohjoisen kasvuun, Lapin yrityksiä ja työhyvinvointia kehittämässä-hankkeessa päätavoitteena on kannustaa ja auttaa alueen palvelu- ja matkailualan yrityksiä löytämään oikeat ja toimivat keinot kehittää omaa yritystoimintaansa, löytää uusia keinoja henkilöstön sitouttamiseen, inhimillisten voimavarojen hyödyntämiseen, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseen yritystoiminnassaan.

Hankkeen käynnistysvaiheen kohderyhmän muodostavat jo aikaisemmin C&Q-osaamiskartoitukseen osallistuneet matkailualan noin 150 yritystä. Uutena kohderyhmänä tavoitellaan noin 30 muuta palveluyritystä.

Kiinnostaisiko Sinua olla mukana työelämää kehittämishankkeissa? Olet etsimämme henkilö, jos olet kehittämismyönteinen, positiivinen, hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot omaava tekijä, jolla on asenne kohdillaan. (HUOM, aikaisemmalla hakukierroksella tulleet hakemukset huomioidaan jatkohaussa)

Lisäksi hankkeen projektisuunnittelijalta edellytetään
- soveltuva korkeakoulututkinto
- kokemusta suunnittelu- ja kehittämistyöstä
- palvelu- ja matkailualan tuntemusta
- viestintä- ja markkinointiosaamista
- itsenäistä työskentelytaitoa
- matkustusvalmiutta
- hyvät TVT-taidot (tehtävään ei vaadita aikaisempaa kokemusta C&Q-ohjelman käytöstä, vaan ohjelmaan voidaan perehdyttää työelämän kehittämispalveluiden vastuuhenkilöiden toimesta)
- arvostamme kokemusta hankehallinnosta

Projektisuunnittelijan tehtäviin kuuluu mm:
- vastaa hankkeen käytännön toimenpiteiden toteutuksesta yrityskentässä (mm. aikaisemman osaamiskartoitusmateriaalin läpikäynti, tulosten analysointi, yrityksissä osaamiskartoitusten suorittaminen ja päivittäminen sekä koulutussuunnitelmien laatiminen)
- hankkeen kohderyhmän tarpeiden mukaisten tuotteiden kehittäminen
- palveluiden markkinoinnin suunnittelu ja toteutus
- hankkeen sisäinen ja ulkoinen viestintä eri kanavissa
- rinnakkaishankkeessa toteutettavien koulutusten sisällön suunnittelussa
- projektisuunnittelija toimii tiiviissä yhteistyössä projektihenkilöstön, muiden RKK:n hankkeiden, työelämän kehittämispalveluiden sekä alan vastuuhenkilöiden kanssa

Tehtävään on mahdollinen neljän kuukauden koeaika.

Kategorier: Kuntarekry

Päiväkodin johtaja

Kittilän kunnassa on haettavana päiväkodin johtajan toistaiseksi voimassa oleva virka 12.6.2017 alkaen. Työpisteenä on seitsemän osastoinen Sirkan päiväkoti, jossa on kolme päiväryhmää, kaksi vuorohoidon ryhmää ja kaksi esiopetusryhmää.

Kelpoisuusehtona virkaan on sosiaalihuollon kelpoisuuslain 7 §:n mukainen kelpoisuus. Johtajalta vaaditaan vahvaa pedagogista johtajuutta, avarakatseisuutta sekä työn laaja-alaista hallintaa. Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelpoisuutta osoittavat todistukset.

Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2. mom. mukainen ote. Virassa on 4 kk:n koeaika.

Hakemus tulee jättää 12.5.2017 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisessä osoitteessa www.kuntarekry.fi.
Virkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse: kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kategorier: Kuntarekry

Erityislastentarhanopettaja

Haemme Kittilän varhaiskasvatukseen tiimityötaitoista erityislastentarhanopettajaa ajalle 1.8.2017-31.7.2018.
Palkkaus on 2584,03 €/kk ja rekrytointilisä 251,97€/kk. Muutoin palkkausehdot KVTES.

Kelpoisuusehtona tehtävässä on sosiaalihuollon kelpoisuuslain 9 §:n ja kelpoisuusasetuksen 2 §:n mukainen lastentarhanopettajan kelpoisuus ja sen lisäksi suoritettu erikoistumiskoulutus.

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelpoisuutta osoittavat todistukset.
Ennen toimen vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.

Hakemus tulee jättää 12.5.2017 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Toimea on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kategorier: Kuntarekry

Lastentarhanopettaja

Kittilän kunnan varhaiskasvatus julistaa haettavaksi lastentarhanopettajien kaksi sijaisuutta ajalle 1.8.-31.12.2017. Pätevyysvaatimus lastentarhanopettajan tehtävään on lain sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten mukainen (272/2005 § 7) pätevyys.

Työyhteisössä arvostamme positiivista asennetta, yhteistyökykyä sekä ammatillista työotetta. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset pyydetään jättämään 12.5.2017 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta, tutkintotodistus pyydetään liittämään liitetiedostona. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - lastentarhanopettaja.

Kategorier: Kuntarekry

Lastentarhanopettaja

Kittilän kunnan varhaiskasvatus julistaa haettavaksi lastentarhanopettajan kaksi sijaisuutta ajalle 1.8.2017-31.7.2018. Haettavana on LTO:n tehtävä, jossa vaatimuksena saamen kielen taito sekä tehtävä, johon kuuluu vastaavan LTO:n tehtävät. Palkasta neuvotellaan erikseen.
Pätevyysvaatimus lastentarhanopettajan tehtävään on lain sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten mukainen (272/2005 § 7) pätevyys.

Työyhteisössä arvostamme positiivista asennetta, yhteistyökykyä sekä ammatillista työotetta. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset pyydetään jättämään 12.5.2017 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta, tutkintotodistus pyydetään liittämään liitetiedostona. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - lastentarhanopettaja.

Kategorier: Kuntarekry

Ravitsemistyöntekijä

Kittilän kunnassa on haettavana ravitsemistyöntekijän sijaisuus ajalle 20.5.2017 - 31.3.2018. Ensisijaisena työpisteenä on Sirkan vuorohoidon keittiö.

Pätevyysvaatimuksena on ravitsemistyöntekijän koulutus tai muu vastaava koulutus.

Toimi on kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti. Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemus tulee jättää 9.5.2017 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi jättää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeellä osoitteeseen: Kittilän kunta/tekninen osasto, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Sähköpostin aiheeksi tai kirjekuoreen merkintä: Ravitsemistyöntekijä.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Kategorier: Kuntarekry

Maanmittausinsinöörin toimi

Kittilän kunnan tekninen osasto julistaa haettavaksi maanmittausinsinöörin toimen.
Pääasiallinen tehtävä on kaavoitusprosessiin liittyvät tehtävät. Tehtäviin kuuluu mm. kaavoitusprosessien valmistelu ja suunnittelun ohjaus, maankäyttösopimusten valmistelu ja neuvottelut maanomistajien kanssa sekä vuorovaikutteisuuden järjestäminen suunnittelussa.

Toimen kelpoisuusvaatimuksena on vähintään maanmittausinsinöörin (AMK) tutkinto. Työkokemus kaavoitusprosessin hoidossa katsotaan eduksi. Palkkaus määräytyy kuntien teknisten sopimusten mukaan, mutta palkkauksesta voi esittää myös oman toivomuksensa.

Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 12.5.2017 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (cv on mahdollista liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kittilän kunta, Tekninen osasto, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - maanmittausinsinööri.

Kategorier: Kuntarekry

Lähihoitaja

Kittilän kunnassa/vanhus- ja vammaispalveluissa on haettavana lähihoitajan pysyvä työsuhde. Työsuhde on Kittilän kuntaan, alkusijoituspaikkana on palvelutalo Metsola.

Hakijoilta edellytetään lähihoitajan tutkintoa. Kokemus työskentelystä palveluasumisessa katsotaan hakijalle eduksi. Hakijan joustavuus, oma-aloitteisuus ja tiimityötaidot ovat ominaisuuksia, joita työnantaja arvostaa.

Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukaisia. Koeaika on 4 kk ja työn aloittamisajankohta sovitaan erikseen. Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärinlausunto ennen työsuhteen vastaanottamista.

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset.

Hakemus tulee jättää 5.6.2017 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoit-teeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.

Kategorier: Kuntarekry

Sairaanhoitaja

Kittilän kunnassa/vanhus- ja vammaispalveluissa on haettavana sairaanhoitajan pysyvä työsuhde. Alkusijoituspaikkana on palvelutalo Koivukoti.

Hakijoilta edellytetään sairaanhoitajan tutkintoa. Eduksi katsotaan työkokemus palveluasumisesta sekä oma-aloitteisuus, yhteistyötaidot ja paineensietokyky. Sairaanhoitaja sijaistaa tarvittaessa palvelutalon vastaavaa hoitajaa.

Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukainen, kyseessä on päivätyö ma-pe. Työsuhde on Kittilän kuntaan ja työsuhteessa on 4 kk:n koeaika. Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus ennen työn vastaanottamista. Työsuhde tulee ottaa vastaan 1.9.2017 alkaen.

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset.

Hakemus tulee jättää 5.6.2017 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.

Kategorier: Kuntarekry

Lähihoitaja

Kittilän kunnassa/vanhus- ja vammaispalveluissa on haettavana 4 lähihoitajan pysyvää työsuhdetta. Työsuhteet ovat Kittilän kuntaan, alkusijoituspaikkana on palvelutalo Koivukoti.

Hakijalta edellytetään lähihoitajan tutkintoa. Kokemus työskentelystä palveluasumisessa katsotaan hakijalle eduksi. Hakijan joustavuus, oma-aloitteisuus ja tiimityötaidot ovat ominaisuuksia, joita työnantaja arvostaa.

Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukaisia. Koeaika on 4 kk ja työn aloittamisajankohta sovitaan erikseen. Valittujen tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärinlausunto ennen työsuhteen vastaanottamista.

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset.

Hakemus tulee jättää 5.6.2017 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkoja on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.

Kategorier: Kuntarekry

Lähihoitaja

Kittilän kunnassa/vanhus- ja vammaispalveluissa on haettavana 2 lähihoitajan pysyvää työsuhdetta. Alkusijoituspaikkana on palvelutalo Pääskylä.

Hakijoilta edellytetään lähihoitajan tutkintoa. Kokemus työskentelystä palveluasumisessa katsotaan eduksi. Hakijan joustavuus, oma-aloitteisuus ja tiimityötaidot ovat ominaisuuksia, joita työnantaja arvostaa.

Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukaisia. Työsuhde on Kittilän kuntaan ja koeaika on 4 kk. Työn aloittamisajankohta sovitaan erikseen. Valittujen tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärinlausunto ennen työsuhteen vastaanottamista.

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset.

Hakemus tulee jättää 5.6.2017 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.

Kategorier: Kuntarekry

Yläkoulun ja lukion venäjän kielen tuntiopettaja

Kittilän kunnassa on haettavana yläkoulun ja lukion venäjän kielen tuntiopettaja ajalle 1.8.2017 - 31.7.2018. Hakijoilta edellytetään kelpoisuuttaa opettaa myös ruotsia tai englantia.

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelpoisuuden osoittavat todistukset.
Ennen viran vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.

Hakemus tulee jättää ti 2.5.2017 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kategorier: Kuntarekry

Yhdyskuntainsinööri

Kittilän kunnan tekninen osasto julistaa haettavaksi yhdyskuntainsinöörin toimen.

Yhdyskuntainsinööri vastaa kunnan liikenneväylien sekä puistojen ja yleisten alueiden toiminnasta. Pääasiallisena tehtävänä on katujen, teiden ja yleisten alueiden kunnossapidon järjestäminen sekä niihin liittyvien investointien toteuttaminen. Yhdyskuntainsinööri toimii myös kunnan reittivastaavana.

Toimen kelpoisuusvaatimuksena on vähintään yhdyskuntatekniikan tai vastaavan insinöörin tutkinto (AMK tai opistotasoinen). Työkokemus infra-alan rakennuttamistehtävistä sekä kunnossapitotöiden järjestämisestä katsotaan eduksi. Palkkaus määräytyy kuntien teknisten sopimusten mukaan, mutta palkkauksesta voi esittää myös oman toivomuksensa.

Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 28.4.2017 klo 12 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (cv on mahdollista liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kittilän kunta, Tekninen osasto, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - yhdyskuntainsinööri.

Kategorier: Kuntarekry

Lukion ja perusopetuksen ruotsin kielen lehtori

Kittilän kunnassa on haettavana lukion ja perusopetuksen ruotsin kielen lehtorin virka toistaiseksi voimassa olevaan virkaan. Kelpoisuus opettaa ruotsin lisäksi toista kieltä katsotaan eduksi. Odotamme hakijalta kelpoisuuden lisäksi hyviä vuorovaikutustaitoja ja innokkuutta opetuksen kehittämiseen.

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelpoisuutta osoittavat todistukset. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuus määritellään asetuksessa 1998/986.

Ennen viran vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.

Hakemus tulee jättää 26.4.2017 klo 16.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kategorier: Kuntarekry

Palvelutyöntekijä, Levi-Instituutti ja Wellevi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ravintolapalvelut koostuvat koulutusyksiköiden opiskelijaruokailutoiminnasta sekä henkilöstön ravitsemispalveluista. Lisäksi ravintolapalveluihin kuuluvat on mm. Lapin Urheiluopiston Santasport Ravintolamaailma ja kokous- ja työhyvinvointikeskus Wellevin kokous- ja ateriapalvelut sekä muut tilaus-, edustus- ja juhlapalvelut Rovaniemen koulutuskuntayhtymän sisäisille ja ulkoisille asiakkaille

Levi-Instituutti on Kittilässä sijaitseva toimipaikka. Ravintola Oppikuppi toimii opetusravintolana Lapin matkailuopiston Levi-Instituutissa. Wellevi on Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kokous- ja työhyvinvointikeskus, joka sijaitsee Levillä. Ravintola Oppikuppi tarjoaa lounas- ja kahvilapalveluja sekä kokouspalveluja. Wellevissä kokouspalvelujen lisäksi tarjotaan tilaisuuksiin liittyvät ateriapalvelut. Molemmat toimipaikat toimivat opiskelijoiden oppimisympäristönä.

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Ravintolapalveluissa ilmoitetaan haettavaksi PALVELUTYÖNTEKIJÄN tehtävä Levi-Instituuttiin ja Welleviin.

Tehtävät:
- vastaa oppilaitoksen, ravintolan, asuntolan ja Wellevin päivittäisistä puhtaanapitotehtävistä sekä perussiivouksista
- huolehtii oppilaitoksen ovien aukaisut aamuisin, huolehtii tilojen viihtyisyydestä
- huolehtii siivousvälineistä, -tarvikkeista ja -aineista, sekä niiden tilauksista
- toimii ravintolapalveluissa salin toiminnasta vastaavana henkilönä sovittavin osin, vastaten täten myös kassapalveluista
- työskentelee ravintola Oppikupin ja Wellevin keittiöillä lounas- ja tilauspalvelujen yhteydessä
- hoitaa kokous- ja tilauspalveluja tilaisuuksien mukaan ravintola Oppikupissa ja Wellevissä
- ohjaa ja opastaa opiskelijoita
- vastaa osaltaan työnsuunnittelusta, tehtävien ja palvelujen organisoinnista sekä taloudellisesta toiminnasta
- muut esimiehen määräämät tehtävät

Edellytämme:
- soveltuvaa alan koulutusta
- kokemusta ja osaamista keittiö-, sali- ja puhtaanapidon tehtävissä
- kassajärjestelmien osaamista
- näyttöä ja taitoa joustavasta toimintatavasta ja asenteesta siirtyä eri toimipisteiden ja -tehtävien välillä asiakastilaisuuksien mukaan
- hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja organisointitaitoja
- joustavuutta, positiivista ja ahkeraa työnotetta sekä paineensietokykyä

Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. Valitun henkilön on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen valinnan vahvistamista.

Kategorier: Kuntarekry
Subscribe to Kittilän kunta innehållssamlare - Kuntarekry