Kuntarekry

ICT-koordinaattori

Etsimme Lapin sote- ja maakuntauudistukselle ICT-koordinaattoria uuden maakunnan tieto- ja viestintäteknisten palvelujen suunnitteluun, organisointiin ja toimeenpanoon.

Tehtävänä on
• suunnitella ja valmistella sellaiset ratkaisut, jotka mahdollistavat ICT-järjestelmien yhteentoimivuuden julkishallinnon tietohallintomallin mukaisesti (tietohallintolaki 2011/634 ja tietohallintomalli.fi)
• suunnitella maakunnan kokonaisarkkitehtuurin huomioiden maakunnan toiminnan prosessit, tietojärjestelmät ja toiminnan tuloksena syntyvät tietovarastot
• koordinoida ja vastata ICT-valmistelusta laaditun työsuunnitelman ja hankekuvausten pohjalta
• toimia linkkinä sopimuskumppaneiden ja uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden välillä ICT-asioiden suunnittelussa ja valmistelussa
• vastata käytännön yhteistyöstä valtakunnallisen ICT-palvelukeskuksen kanssa

Arvostamme soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä aikaisempaa kokemusta erilaisten muutosprosessien, kehittämistehtävien tai projektien toimeenpanosta ja/tai johtamisesta. Toivomme, että hakija tuntee uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden toimintaa ja järjestelmiä sekä ohjelmistoja. Koska työtä tehdään tiivisti yhdessä eri toimijoiden kanssa, työssä menestymistä edesauttavat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot.

ICT-koordinaattorin työnantajana toimii Lapin liitto siihen asti, kunnes sote-järjestämislaki, maakuntalaki ja voimaanpanolaki tulevat voimaan, ja uusi maakunta perustetaan, jolloin henkilöt siirtyvät Lapin maakunnan väliaikaishallinnon palvelukseen. Heidän esimiehenään toimii sote- ja maakuntauudistuksen muutosjohtaja.

Tehtävät täytetään aluksi vuoden 2017 loppuun saakka, mutta määräaikaisuutta voidaan jatkaa, kun tiedetään tarkemmin valmistelun edellyttämä työmäärä ja saadaan tieto vuoden 2018 valmisteluun käytettävissä olevasta määrärahasta. Valmistelua tehdään verkostomaisesti ja näin työtä voi tehdä paikkakunta- ja paikkariippumattomasti.

Tehtävä voi aluksi olla osa-aikainen. Valmisteluun käytettävissä olevasta työajasta sovitaan valittavan henkilön ja luovuttavan organisaation johdon kanssa. Tehtävät ovat ensisijaisesti haettavana sote- ja maakuntauudistuksessa mukana olevien organisaatioiden eli kuntien, kuntayhtymien tai valtion organisaatioiden henkilöstölle. Tehtävän palkkauksessa noudatetaan soveltuvin osin valittavan henkilön nykyisiä palkkausehtoja. Palvelussuhteessa noudatetaan KVTES:ia.

Hakemukset pyydetään toimittamaan ensisijaisesti Kuntarekryn kautta keskiviikkoon 4.10.2017 klo 15.00 mennessä.

Kategorier: Kuntarekry

Lastenhoitaja

Kittilän varhaiskasvatus julistaa haettavaksi lastenhoitajan tehtävän toistaiseksi. Tehtävässä on lain sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten 8 §:n mukainen lähihoitajan perustutkinto, joka suoritettu lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelman mukaisesti, lapsi- ja perhetyön perustutkinto (lastenohjaaja) tai 16 §:n mukainen koulutason tutkinto (siirtymäsäännös) sekä hygieniaosaamiskortti.

Työyhteisössä arvostamme positiivista asennetta, hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja sekä ammatillista työotetta. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004 sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Työsuhteessa noudatetaan KVTES:n määräyksiä. Tehtäväkohtainen palkkaus 2070,58 €/kk.

Hakemukset pyydetään jättämään 3.10.2017 klo 13 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Tutkintotodistus pyydetään liittämään liitetiedostona. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kategorier: Kuntarekry

Lastenhoitaja

Kittilän varhaiskasvatus julistaa haettavaksi lastenhoitajan tehtävän ajalle 9.10.2017 - 30.6.2018. Tehtävässä on lain sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten 8 §:n mukainen lähihoitajan perustutkinto, joka suoritettu lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelman mukaisesti, lapsi- ja perhetyön perustutkinto (lastenohjaaja) tai 16 §:n mukainen koulutason tutkinto (siirtymäsäännös) sekä hygieniaosaamiskortti.

Työyhteisössä arvostamme positiivista asennetta, hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja sekä ammatillista työotetta. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004 sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Työsuhteessa noudatetaan KVTES:n määräyksiä. Tehtäväkohtainen palkkaus 2070,58 €/kk.

Hakemukset pyydetään jättämään 3.10.2017 klo 13 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Tutkintotodistus pyydetään liittämään liitetiedostona. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kategorier: Kuntarekry

Lastenhoitaja

Kittilän varhaiskasvatus julistaa haettavaksi lastenhoitajan tehtävän ajalle 1.11.2017 - 31.7.2018. Tehtävässä on lain sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten 8 §:n mukainen lähihoitajan perustutkinto, joka suoritettu lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelman mukaisesti, lapsi- ja perhetyön perustutkinto (lastenohjaaja) tai 16 §:n mukainen koulutason tutkinto (siirtymäsäännös) sekä hygieniaosaamiskortti.

Työyhteisössä arvostamme positiivista asennetta, hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja sekä ammatillista työotetta. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004 sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Työsuhteessa noudatetaan KVTES:n määräyksiä. Tehtäväkohtainen palkkaus 2070,58 €/kk.

Hakemukset pyydetään jättämään 3.10.2017 klo 13 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Tutkintotodistus pyydetään liittämään liitetiedostona. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kategorier: Kuntarekry

Lastenhoitaja

Kittilän varhaiskasvatus julistaa haettavaksi lastenhoitajan tehtävän toistaiseksi. Työt alkaa heti. Työn luonteen vuoksi tehtävässä vaaditaan lain sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten 8 §:n mukainen lähihoitajan perustutkinto, joka suoritettu lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelman mukaisesti, lapsi- ja perhetyön perustutkinto (lastenohjaaja) tai 16 §:n mukainen koulutason tutkinto (siirtymäsäännös) sekä hygieniaosaamiskortti.

Työpisteenä on Raattaman päiväkoti.

Työyhteisössä arvostamme positiivista asennetta, hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja sekä ammatillista työotetta. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004 sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Työsuhteessa noudatetaan KVTES:n määräyksiä. Tehtäväkohtainen palkkaus 2070,58 €/kk.

Työt alkavat heti tai mahdollisimman pian. Työn aloittamisesta voidaan neuvotella hakijan kanssa.

Hakemukset pyydetään jättämään 13.9.2017 klo 13 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta, tutkintotodistus pyydetään liittämään liitetiedostona. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kategorier: Kuntarekry
Subscribe to Kittilän kunta innehållssamlare - Kuntarekry