Ajankohtaista: Tietoa koulukuljetuksista

Utskriftsvänlig version

Ajankohtaista tietoa koulukuljetuksista löytyy sivulta www.kittila.fi/koulumatkat-ja-kuljetus.

Koulukuljetukseen ovat oikeutettuja esikoululaiset ja 1-3 luokkalaiset, joiden koulumatka ylittää 3 km ja 4-6 luokkalaiset, joiden koulumatka ylittää 5 km.

Jos oppilas on oikeutettu edellä mainittuun kuljetukseen, huoltaja ilmoittaa oppilaan kuljetustarpeesta koulun kansliaan, ja esikoululaisten osalta päiväkodin johtajalle. Ilmoittaa voi puhelimitse tai sähköpostitse (erillistä lomaketta ei tarvita kun lapsi on oikeutettu koulukuljetukseen).

Jos lapsi ei ole oikeutettu edellä mainittuun koulukuljetukseen, poikkeuksia ja harkinnanvaraista koulukuljetusta voi anoa koululautakunnalta. Lisäohjeet ja lomake löytyvät kunnan sivuilta: www.kittila.fi/koulumatkat-ja-kuljetus
 

Lisätietoja:
Sivistystoimenjohtaja, puhelin 040 705 7486

Sivua päivitetty: 
2.1.2019