Ikäihmisten perhehoitoa pohjoiseen

Utskriftsvänlig version

Mitä ikäihmisten perhehoito on?

Ikäihmisten perhehoito on kodinomaista ja yksilöllistä hoivaa ja huolenpitoa perhehoitajan kotona tai perhehoidettavan kotona. Perhehoitoa haetaan ikäihmisen oman asuinkunnan vanhuspalveluista. Kunta myöntää palvelun ja laskuttaa asiakasmaksun. Ikäihmisten perhehoito on inhimillinen, kotoisan ja turvallisen arjen mahdollistava hoivamuoto. Se tarjoaa ikäihmiselle yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä ja kokemista, seuraa ja iloisen mielen hyrinää.

Ikäihmisten perhehoito voi olla osavuorokautista tai lyhytaikaista, esimerkiksi omaishoidon vapaiden ajaksi omaishoidettava voi saada perhehoitoa perhekodissa tai omaan kotiinsa. Ikäihmisten perhehoito voi olla myös pitkäaikaista, jolloin ikäihminen asuu pysyvästi perhekodissa. Ikäihmisten perhehoitoa toteutetaan Suomessa pääasiallisesti toimeksiantosuhteisesti eli valmennuksen käynyt perhehoitaja saa palkkion ja kulukorvauksen kunnalta.  Yrityspohjainen ammatillinen perhehoitokin on alkanut kuitenkin kiinnostaa enemmän, koska hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevien ikäihmisten määrä kasvaa. Kittilään lähin ikäihmisten perhekoti sijaitsee Kolarissa. Ikäihmisten perhekoti Onnelaan voidaan kutsua myös perhekodin hybridimalliksi, koska se tarjoaa pitkäaikaista, lyhytaikaista sekä osavuorokautista perhehoitoa ja se on muotoutunut monen ihmisen yhteistyönä, jossa toimii useampi perhehoitaja. Lisäksi osa perhehoitajista toimii yrittäjinä, tarjoten kotihoitoa alueella.

 

Ikäihmisten perhehoitoa kehitetään Kittilässä

Ikäihmisten perhehoitoa yhtenä kunnan palvelumuotona kehitetään Kittilässä yhteistyössä kunnan toimijoiden ja Ikäihmisten perhehoitoa pohjoiseen -hankkeen toimijoiden kanssa. Ikäihmisten perhehoidon aloittamiseksi kuntaa tarvitaan ikäihmisten perhehoidon toimintaohje ja valmennettuja perhehoitajia. Kunnassa aloitetaan toimintaohjeen työstäminen ja kaikille asiasta kiinnostuneille suunnattu infotilaisuus ikäihmisten perhehoidosta pidetään to 13.2. klo 17:00-18:00 kunnan valtuustosalissa.

 

Kuinka ryhtyä perhehoitajaksi

Perhehoitajaksi pääsee, kun on käynyt ikäihmisten perhehoidon 21 tunnin valmennuksen ja kunta hyväksyy perhehoitajan. Jos perustaa perhekodin niin kunta hyväksyy tilan, joka voi olla oma talo, tai kunnalta vuokrattu tila. Valmennukseen kuuluu mm. tutustumiskäynti ikäihmisten perhekodissa.

 

Ikäihmisten perhehoitoa pohjoiseen -hanke

Ikäihmisten perhehoitoa pohjoiseen -hanke auttaa ikäihmisten perhehoitajiksi ryhtyviä ja kuntien toimijoita sekä tukee palveluyrittäjien ja kuntien toimijoiden yhteistyötä. Jos olet kiinnostunut ikäihmisten perhehoidosta tai sosiaali- ja terveysalan palveluyrittäjyydestä, hanke auttaa suunnittelemaan ja pääsemään alkuun.

Ikäihmisten perhehoitoa pohjoiseen -hanke on Leader pohjoisin Lappi ry:n hallinnoima kehittämishanke ajalle 1.9.2019-28.2.2021. Hankkeen päämääränä on parantaa alueen kylien ja maaseudun asukkaiden sosiaali- ja terveysalan, (sote-ala) sekä hyvinvointipalveluiden saatavuutta perhehoitajuuden ja yrittäjyyden uusilla toimintamalleilla ja näin edistää alueen työllisyyttä ja yrittäjyyttä, ihmisen hyvinvointia ja alueen vetovoimaa Lapin ja Koillismaan harvaan asutuilla alueilla.

 

Lisätietoa:

Ikäihmisten perhehoitoapohjoiseen -esite
Ikäihmisten perhehoito – tiivistelmä hoidettaville ja omaisille

Ikäihmisten perhehoitoa pohjoiseen -hankkeen työntekijät:
Tuulikki Ahola, projektipäällikkö, Sodankylä puh. 040 158 7213 tuulikki.ahola@pll.fi
Minna Heiskanen projektityöntekijä, Kolari puh. 040 545 1016 minna.heiskanen@pll.fi
Päivi Taavo projektityöntekijä, Kemijärvi puh. 040 486 6470 paivi.taavo@pll.fi
Tietoja hankkeesta:
Facebook: Ikäihmisten perhehoitoa pohjoiseen -sivu
Internetsivut: https://www.pohjoisinlappi.fi/perhehoitoa-ja-palveluyrittajyytta/

 

Sivua päivitetty: 
11.2.2020