Julkipanoilmoitus: Päätös Rovalaen hiekka-alueen maa-ainesluvan siirrosta

Utskriftsvänlig version

JULKIPANOILMOITUS MAA-AINESLUVAN SIIRROSTA JA UUDEN LUPAMÄÄRÄYKSEN LISÄÄMISESTÄ

 

Päätöksen antopäivä on 31.5.2018

 

Yllä mainittuna päivänä annetaan seuraava maa-aineslain mukainen päätös.

 

Lupaviranomainen, kokouspäivämäärä ja pykälät:

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 24.5.2018 § 64

 

Luvan haltija: MH-Kivi Oy

Uusi luvan haltija: Morenia Oy

Paikka: Rovalaen hiekka-alue

Luvan myöntämispäivämäärä ja §:  Kunnanhallitus 10.2.2009 § 70

Toimenpide: Yllä mainitun Rovalaen hiekka-alueen maa-ainesluvan siirto MH-Kivi Oy:ltä Morenia Oy:lle sekä uuden lupamääräyksen lisääminen

 

(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 2.7.2018)

 

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä 30.5.2018

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

Lisätietoja:

Ympäristösihteeri Piippa Wäli, puhelin 040 847 9552

 

 

Muutoksenhaku:

Päätökseen haetaan muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Sivua päivitetty: 
30.5.2018