Kittilä - Lapsiystävällinen kunta (Lapsiystävällinen kunta Unicef -malli)

Utskriftsvänlig version

Tiedote 23.8.2018, Kittilän kunta

 

Kittilän kunta on päässyt mukaan toteuttamaan UNICEFin lapsiystävällinen kunta (LYK) –mallia. Mallin työstäminen alkaa kunnan tekemästä alkukartoituksesta, jossa käytetään apuna UNICEFin tarkistuslistoja. Kartoituksen tehtyään kunta valitsee, mitä toiminnan osa-alueita se alkaa kehittää ja miten. Kaksivuotiskauden lopuksi kunta arvioi työnsä tulokset ja raportoi niistä UNICEFille.

Raportoinnin jälkeen kunta voi saada Suomen UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. UNICEF myöntää tunnustuksen sitoutuneesta ja aktiivisesta kehittämistyöstä lapsen oikeuksien edistämiseksi. Tunnustus ei tarkoita, että työ olisi valmis – lapsen oikeuksista on pidettävä huolta arjessa joka päivä. Tunnustus on voimassa kaksi vuotta. Sen uusiminen edellyttää kehittämistyön jatkamista.

Lapsiystävällisyys tarkoittaa UNICEFin mukaan mm. sitä, että:

● Lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaina. Heidät otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.

● Lapsi- ja nuorisopolitiikan ohjenuorana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Kunnan päätöksenteossa hyödynnetään lasten ja nuorten tietämystä omasta arjestaan ja arvioidaan päätösten lapsivaikutuksia. Tämä näkyy kunnan talousarviossa.

● Sekä lapsille että aikuisille tiedotetaan lapsen oikeuksista. Lapsia ja nuoria rohkaistaan toimimaan kansalaisyhteiskunnassa ja he kokevat olevansa lähiyhteisönsä arvokkaita jäseniä.

Työ on siis haastava, mutta toivottavasti meille kaikille kuntalaisille mieleinen. Lapsiystävällinen kunta Unicef –koordinaattorin työpiste on kunnantalon hallinto-osastolla, jonne olette tietenkin tervetulleita. Antoisinta voi kuitenkin olla, jos koordinaattorina saan jalkautua teidän luoksenne.

Lapsiystävällisyydellä
Marketta Toivola
Lapsiystävällinen kunta Unicef –koordinaattori ajalla 13.8.2018- 16.6.2019. (päivämäärä päivitetty 20.2.2019)
p. 040 1801 261, marketta.toivola@kittila.fi

 

Sivua päivitetty: 
20.2.2019