Kittilän kunnan esitys elinkeinoministeri Katri Kulmunille ja Lapin kansanedustajille määrärahan saamiseksi Köngäs-Hanhimaa –tien parantamiseen vuodeksi 2020

Utskriftsvänlig version

KITTILÄN KUNNAN ESITYS KÖNGÄS-HANHIMAA -MAANTIEN (Mt 955) PARANTAMISTA KOSKEVAN MÄÄRÄRAHAN SAAMISEKSI VUODEKSI 2020

 

Kittilän kunnassa sijaitsevan Köngäs-Hanhimaa maantien (MT 955) liikenteellinen merkitys on kasvanut oleellisesti 1 000 henkilöä alihankkijoineen työllistävän Euroopan suurimman Agnico Eaglen kultakaivoksen aiheuttaman liikenteen vaikutuksesta. Tien liikennemäärät ovat kasvaneet oleellisesti vuodesta 2015 alkaen.

 

Kaivos lisää tuotantoaan huomattavasti investoimalla160 M€ kaivoskuilun rakentamiseksi ja rikastamon laajentamiseksi. Investointivaiheen työllistäväksi vaikutukseksi on arvioitu 900 henkilötyövuotta ja pysyviä työpaikkoja syntyy muutamia kymmeniä.

 

Nykyisen suunnitelman mukaan kaivoksen elinkaari ulottuu vuoteen 2035, mutta aktiivisen malminetsinnän myötä sen uskotaan jatkuvan vielä pidempään.

 

Kaivoksen toimintaan liittyvään liikenteeseen liittyy oleellisesti työmatkaliikenne henkilö- ja linja-autoilla sekä materiaalien kuljettamiseen kohdistuva raskasliikenne kuorma-autoilla. Kuorma-autoliikenne on pääosin kokonaismassaltaan suuria ajoneuvoyhdistelmäkuljetuksia. Tien huonon kunnon vuoksi osan raskaasta liikenteestä on käytettävä vaihtoehtoisia ajoreittejä.

 

Yli 90 % kaivoksen tarvitsemasta työvoimasta on Lapin alueelta ja yli puolet Kittilästä. Valtaosa kaivoksen henkilöliikenteestä kulkee Mt 955 kautta. Henkilöautojen määrä vuoden 2018 osalta on noin 72 000 kpl/v. Raskaan liikenteen, kuten linja- ja kuorma-autojen määrä, on vuoden 2018 osalta on noin 2 250 kpl/v. Liikennemäärät ovat kasvussa muun muassa kaivoksen tarvitseman huoltoliikenteen takia.

 

Kyseisen tieosuuden varrella sijaitsee myös useita Leville ja sen lähialueille palveluita tuottavia matkailupalveluyrityksiä. Könkäältä muutaman kilometrin päässä sijaitseva Levi on Suomen suurin matkailukeskus, jossa vierailee vuosittain yli 700 000 matkailijaa. Heistä lähes puolet on kansainvälisiä asiakkaita.

 

Useat matkailijat käyttävät Könkään kylän lähialueella sijaitsevia ohjelmapalveluita. Matkailupalveluiden toimijat sekä alueella liikkuvat matkailijat käyttävät Köngäs-Hanhimaa -tieosuutta, jolla on erityisesti talvikaudella päivittäin jopa tuhansia käyttäjiä.

 

Ympärivuotisen matkailun odotetaan tulevaisuudessa kasvavan erityisesti tällä valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella, mikä lisää alueella liikkuvien matkailijoiden määrää. Mt 955 parantaminen parantaa myös Kittilä-Inari tieyhteyttä ja käyttömahdollisuuksia ja luo uusia mahdollisuuksia matkailun kehittämiseen.

 

Tien statusta esitetään nostettavaksi tieluokituksessa, joten osankin kyseisen tieosuuden parantaminen välillä Köngäs-Inari olisi merkittävä asia huomioiden, että tien liikennemäärät ja erityisesti Norjasta suuntautuva poikittainen raskas liikenne tulee tiellä lähitulevaisuudessa kasvamaan.

 

Köngäs-Hanhimaa maantien (MT 955) tiesuunnitelma on valmis ja maantien rakentamisen kustannusarvio on 6,7 milj. euroa.

 

Lapin ELY-keskus ei saa vuosittaisessa määrärahajaossa lain­kaan rahoitusta investointihankkeisiin. Kaikki tämänvuotiset ja tulevat hankkeet toteutetaan hankekohtaisilla erillismäärära­hoilla. Erillismäärärahoja saadaan muun muassa Euroopan aluekehitysrahastosta, Kolarctic CBC 2014 – 2020 -ohjelmas­ta, valtiovarainvaliokunnan liikennejaostolta ja erilaisista tee­maohjelmista.

 

Sipilän hallituksen käynnistämään korjausvel­kaohjelmaan kuuluneista tiehankkeista viimeiset valmistuivat viime vuonna ja perusväylänpidon lisärahoitusohjelma päättyy tänä vuonna, joten varmuus tulevien vuosien hankkeista ja nii­den toteutumisesta on aiempaa heikompi.

 

Lapin Ely-keskuksen mukaan Köngäs-Hanhimaan parantaminen on mahdollista aloittaa 2020, mikäli siihen saadaan tarvittava rahoitus. Tulevina vuosina ehdolla olevista hankkeista kaikilla ei vielä ole määrärahaa. Lapin Ely-keskuksen Tienpidon ja liikenteen suunnitelman 2019-2021 mukaan Kittilässä kultakaivoksen lisääntynyt liikenne lisää maantien 955 parantamistarvetta välillä Köngäs – Hanhimaa.

 

Kittilän kunta ja Agnico Eagle Finland Oy näkevät Mt 955 Köngäs – Hanhimaa –maantien saneerauksen välttämättömänä liikenneturvallisuuden varmistamiseksi. Tiellä on sattunut kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ja lukuisia läheltä piti -tilanteita. Tieltä suistumisia on talvikaudella lähes viikoittain. Lisäksi tien heikkokuntoisuudesta johtuvia rengas- ja muita vaurioita tapahtuu säännöllisesti erityisesti kesäkuukausina.

 

Maantien 955 parantamishanke parantaa alueen liikenneyhteyksiä huomattavasti. Työmatkalaisten turvallisuuden parantamiseksi Agnico Eagle Finland on valmis osallistumaan Mt 955 perusparannushankkeen kustannuksiin yhteensä 300 000 eurolla rakentamishankkeen aikana. Myös Kittilän kunnanhallitus tulee esittämään valtuustolle, että Kittilän kunta osallistuu Väyläviraston ja Lapin Ely -keskuksen kanssa tehtävän sopimuksen mukaisesti tarkemmin sovittavalla omarahoitusosuudella Köngäs-Hanhimaa-maantien rakentamiskustannuksiin.

 

Kittilän kunta esittää Köngäs-Hanhimaa –maatien parantamisen aloittamista vuonna 2020 ja toivoo elinkeinoministeri Katri Kulmunin ja Lapin kansanedustajien myötävaikuttavan hankkeen rahoituksen myöntämiseksi ensi vuodeksi.

 

Lisäksi Kittilän kunta esittää seututieluokkaisia maanteitä 956 Sirkka-Köngäs (Mt 956) ja maantietä 955 Köngäs-Kiistalantien risteys (Mt 955) korotettavaksi tieluokkaan kantatie.

 

KITTILÄN KUNNANHALLITUS

Pekka Rajala                                                
kunnanhallituksen puheenjohtaja                 

Antti Jämsén
vt. kunnanjohtaja

Sivua päivitetty: 
12.7.2019