Kittilän kunnan kaavoituskatsaus 2018

Utskriftsvänlig version

Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

 

Kittilän kunnan kaavoituskatsaus 2018 pidetään julkisesti nähtävillä Kittilän kunnan teknisellä osastolla 24.1.–23.2.2018 sekä internetissä Kittilän kunnan internet –sivuilla osoitteessa www.kittila.fi/kaavoituskatsaus-2018

 

Kaavoituskatsauksessa ilmenee voimassa olevien yleis-, asema- ja ranta-asemakaavojen sijainti, vireillä olevat ja vireille tulleet kaavahankkeet sekä kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät maankäyttösopimukset.

 

KUNNANHALLITUS

Sivua päivitetty: 
18.1.2018