KITTILÄN KUNNAN TULVATIEDOTUS 2018

Utskriftsvänlig version

Tälle sivulle kootaan Kittilän kunnan tulvatiedotus keväällä 2018. Lisätietoja tulvaan varautumisesta löytyy sivun alun linkkilistasta.

Kittilän kunta tiedottaa tulviin varautumisestaan kunnan www-sivuilla osoitteessa www.kittila.fi. Osoitteesta löytyy myös yleistä tietoa tulvaan varautumisesta. Yksityisten kiinteistöjen suojaus on kiinteistönomistajan vastuulla.


 

Oppaita ja linkkejä

Voit tutustua tulvaan varautumisen oppaisiin ja linkkeihin
Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa - ohjeistusta löytyy ymparisto.fi -sivulta

Opas asukkaille, omatoiminen tulviin varautuminen, julkaisija: ELY-keskus, kevät 2017

Lapin tulvatilanteen seuranta

Lapin Pelastuslaitos Lapin tulvasivut 2018, Lapin Pelastuslaitos Facebookissa, Lapin Pelastuslaitos Twitterissä

Tulvakeskus

http://www.ymparisto.fi/vesitilanne
www.ymparisto.fi/tulvatilanne
www.syke.fi

Tulvakartat
Tulvakarttapalvelussa ovat esillä ELY-keskusten laatimat tulvavaara- ja tulvariskikartat 21 merkittävältä tulvariskialueelta. www.ymparisto.fi/tulvakartat

Liikennehäiriöt
Liikenneviraston sivuilta voi seurata mahdollisia liikennehäiriöitä https://liikennetilanne.liikennevirasto.fi/
Liikenneviraston Tienkäyttäjän linjalle voi ilmoittaa maanteiden kunnosta ja liikenteen ongelmista (mm. tielle tullut vesi soittamalla numeroon   0200 2100 (24 h/vuorokaudessa).

Kittilän kunta on koonnut tulvaan liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen.
Usein kysyttyjä kysymyksiä tulvasta

Kittilän kunta ei vastaa tietojen oikeellisuudesta. Tulvasuojautuminen on jokaisen omalla vastuulla. Tulvatorjunnan toimenpiteet jokainen valitsee ja tekee omalla vastuulla.


Kittilän kunnan tiedotteet

Kittilän kunnan tulvatiedotteet 2018 ladattavina pdf-tiedostoina ja alta myös tekstinä.

Tulvatiedote 9, pe 18.5.2018 klo 16

Tulvatiedote 8, ti 15.5.2018 klo 14

Tulvatiedote 7, ti 15.5.2018 klo 13

Tulvatiedote 6, ma 14.5.2018 klo 20

Tulvatiedote 5, ma 14.5.2018 klo 12

Tulvatiedote 4, su 13.5.2018 klo 20

Tulvatiedote 3, su 13.5.2018 klo 11

Tulvatiedote 2, la 12.5.2018 klo 21

Tulvatiedote 1, la 12.5.2018 klo 15

*****
 

Tiedote 9: Kittilän tulvatilanne, Kittilän kunta, pe 18.5.2018 klo 16

Kittilässä tulvavaara ohi

Kittilässä tulvavedet ovat laskussa, ja lähipäiville ei ole ennustettu sateita, jotka vaikuttaisivat enää tulvavettä nostavasti.

Tulva ei aiheuttanut Kittilän kunnassa Pääskylänniemen palvelutaloille tai terveyskeskukselle vahinkoja, väliaikaiset tulvavallit ja vedenpumppaukset suojasivat rakennuksia hyvin. Kunnan kiinteistöissä ei ole havaittu näkyviä vaurioita.

Terveyskeskuksen alueella kuivatusjärjestelmävesien pumppausta jatketaan edelleen viikonlopun yli.

Lisätietoja Kittilän tulvatilanteesta:
Palopäällikkö Jorma Ojala, Lapin Pelastuslaitos, puh. 0400 393 519, jorma.ojala@lapinpelastuslaitos.fi, päivystäjän puh. 040 481 0420

*****
 

Tiedote 8: Kittilän tulvatilanne, Kittilän kunta, ke 16.5.2018 klo 14

Kittilässä tulvavesi on kääntynyt laskuun

Kittilässä tulvavedet ovat laskussa. Kuluvan viikon ajan tilannetta seurataan, sillä loppuviikon sateet voivat vielä vaikuttaa vedenkorkeuteen.

Tulvakeskuksen tietojen mukaan tulvatilanne on vakaantunut Kittilässä, mutta jos tulevina päivinä saadaan suurempia sateita Kittilän tulvavesien valuma-alueelle, vedenkorkeus voi kääntyä uudelleen nousuun. Siksi tilannetta seurataan edelleen.

Edelleen tarkkaillaan myös tulvasuojauksien kestävyyttä ja maan vettymisestä mahdollisesti seuraavia ongelmia. Terveyskeskuksen alueella kuivatusjärjestelmävesien pumppausta jatketaan. Sodankyläntiellä vesi on laskenut, mutta edelleen tiellä on vettä.

Tilanteen rauhoittumisen vuoksi kunnan tulvainfopuhelin (p. 040 676 3000) suljetaan toistaiseksi ja tarvittaessa tietoa kunnan palveluista saa kunnan muista, normaalisti käytössä olevista puhelinnumeroista.

Kittilän kunnan tulvajohtoryhmä on kokoontunut keskiviikkona 16.5.2018 klo 12 ja saanut tilannekatsauksen ELY-keskukselta, Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteenlaitoksen Tulvakeskukselta ja Lapin pelastuslaitokselta.

Seuraavan kerran kunnan tulvajohtoryhmä kokoontuu torstaina 17.5.2018 klo 12 ja pitää tilannekatsauksen. Torstaina ei ilmesty tulvatiedotetta, ellei tulvatilanteeseen tule muutoksia.
 

Lisätietoa tilanteesta

Kittilän kunta tiedottaa tulviin varautumisestaan kunnan www-sivuilla osoitteessa http://www.kittila.fi/kittilan-kunnan-tulvatiedotus-2018. Osoitteesta löytyy myös yleistä tietoa tulvaan varautumisesta. Yksityisten kiinteistöjen suojaus on kiinteistönomistajan vastuulla.

Kiinteistönomistajien tulee itse varautua omien kiinteistöjen osalta. Ensisijaisesti kannattaa seurata ohjeistuksia kiinteistöjen suojaukseen Lapin pelastuslaitoksen www-sivuilla, Lapin tulvasivuilla: http://www.lapinpelastuslaitos.fi/ajankohtaista/lapin-tulvasivut-2018

Ajankohtaista tulvatilannetta voi seurata Ympäristökeskuksen sivuilta www.ymparisto.fi ja Lapin pelastuslaitoksen internet-sivuilta osoitteesta www.lapinpelastuslaitos.fi.  ELY-keskus julkaisee tulvatiedotteita osoitteessa www.ely-keskus.fi (Ajankohtaista, Tiedotteet).

Lisätietoja Kittilän tulvatilanteesta:
Palopäällikkö Jorma Ojala, Lapin Pelastuslaitos, puh. 0400 393 519, jorma.ojala@lapinpelastuslaitos.fi, päivystäjän puh. 040 481 0420
Pelastuslaitokselle pyydetään antamaan työrauha ja ensisijaisesti seuraamaan tilannetta Lapin pelastuslaitoksen www-sivuilta.

*****

Tiedote 7: Kittilän tulvatilanne, Kittilän kunta, ti 15.5.2018 klo 13

Kittilässä rauhoittunutta tulvatilannetta seurataan edelleen

Kittilässä tulvatilanne on pysynyt eilisestä vakaana, vedennousu on pysähtynyt, mutta vielä vesi ei ole lähtenyt laskemaan ja ainakin kuluvan viikon ajan tilannetta tulee seurata tarkasti. Tulvavesi voi pysyä korkealla useita päiviä ja tulevien päivien sateet voivat vielä nostaa vedenkorkeutta.

Tulvakeskuksen tietojen mukaan tulvatilanne on vakaantunut Kittilässä, mutta tulevien päivien sateet voivat vaikuttaa vielä vedennousuun. Viranomaiset valvovat edelleen tilannetta tarkasti.

Ihmisiä pyydetään edelleen huomioimaan turvallisuus ja kotirauha sekä välttämään kulkemista yksityisillä pihoilla ja väliaikaisilla tulvavalleilla. Lapsia on hyvä opastaa välttämään liikkumista tulva-alueilla. Ajoneuvoilla ajo on kielletty väliaikaisesti suljetuilla ajoväylillä ja pyöräteillä.

Kittilän kunnan tulvajohtoryhmä on kokoontunut tiistaina 15.5.2018 klo 12 ja saanut jälleen tilannekatsauksen ELY-keskukselta, Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteenlaitoksen Tulvakeskukselta ja Lapin pelastuslaitokselta.

Seuraavan kerran kunnan tulvajohtoryhmä kokoontuu keskiviikkona 16.5.2018 klo 12 ja saa tilannekatsauksen Tulvakeskuksen asiantuntijoilta. Sen jälkeen tiedotetaan kunnan osalta tilanteesta.

Lisätietoa tilanteesta

Kittilän kunta tiedottaa tulviin varautumisestaan kunnan www-sivuilla osoitteessa http://www.kittila.fi/kittilan-kunnan-tulvatiedotus-2018. Osoitteesta löytyy myös yleistä tietoa tulvaan varautumisesta. Yksityisten kiinteistöjen suojaus on kiinteistönomistajan vastuulla. Kunta antaa lisätietoja kunnan palvelujen järjestämisen osalta puhelinnumerosta 040 676 3000.

Kiinteistönomistajien tulee itse varautua omien kiinteistöjen osalta. Ensisijaisesti kannattaa seurata ohjeistuksia kiinteistöjen suojaukseen Lapin pelastuslaitoksen www-sivuilla, Lapin tulvasivuilla: http://www.lapinpelastuslaitos.fi/ajankohtaista/lapin-tulvasivut-2018

Ajankohtaista tulvatilannetta voi seurata Ympäristökeskuksen sivuilta www.ymparisto.fi ja Lapin pelastuslaitoksen internet-sivuilta osoitteesta www.lapinpelastuslaitos.fi.  ELY-keskus julkaisee tulvatiedotteita osoitteessa www.ely-keskus.fi (Ajankohtaista, Tiedotteet).

Lisätietoja Kittilän tulvatilanteesta:
Palopäällikkö Jorma Ojala, Lapin Pelastuslaitos, puh. 0400 393 519, jorma.ojala@lapinpelastuslaitos.fi, päivystäjän puh. 040 481 0420
Pelastuslaitokselle pyydetään antamaan työrauha ja ensisijaisesti seuraamaan tilannetta Lapin pelastuslaitoksen www-sivuilta.

*****

Tiedote 6: Kittilän tulvatilanne, Kittilän kunta, ma 14.5.2018 klo 20

Kittilässä vedennousu on pysähtynyt, varautumista jatketaan

Kittilässä vedennousu on pysähtynyt, mutta valmiutta pidetään vielä yllä. Tulvavesi voi pysyä nykyisellä korkeudella useita päiviä. Jos tulevina päivinä tulee runsaita sateita, se voi vielä nostaa veden pintaa.

Tulvakeskuksen tietojen mukaan vedennousu on pysähtynyt Kittilässä. Sateet voivat vaikuttaa merkittävästi vielä vedennousuun. Viranomaiset valvovat edelleen tilannetta tarkasti, tulvasuojauksien pitävyyttä varmistetaan eri kohteissa ja vedenpumppaus jatkuu määrätyissä kohdissa.

Ihmisiä pyydetään huomioimaan turvallisuus ja kotirauha sekä välttämään kulkemista yksityisillä pihoilla ja väliaikaisilla tulvavalleilla. Lapsia on hyvä opastaa välttämään liikkumista tulva-alueilla. Ajoneuvoilla ajo on kielletty väliaikaisesti suljetuilla ajoväylillä ja pyöräteillä.

Pääskylänniemellä ei toistaiseksi ole evakuointitarvetta.

Kittilän kunnan johtoryhmä on kokoontunut maanantaina 14.5.2018 illalla ja saanut jälleen tilannekatsauksen Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteenlaitoksen Tulvakeskukselta ja Lapin pelastuslaitokselta.

Seuraavan kerran kunnan johtoryhmä kokoontuu tiistaina 15.5.2018 klo 12 ja saa tilannekatsauksen Tulvakeskuksen asiantuntijoilta. Sen jälkeen tiedotetaan kunnan osalta tilanteesta.

*****

Tiedote 5: Kittilän tulvatilanne, ma 14.5.2018 klo 12

Lähipäivien sadetilanne vaikuttaa Kittilän tulvatilanteeseen

Kittilässä vedennousu on hidastunut. Suuret sademäärät Kittilässä tai pohjoisemmassa Ounasjoen alueella voivat vielä nostaa vedenkorkeutta. Kittilässä ihmisiä pyydetään välttämään tarpeetonta liikkumista tulva-alueilla ja teillä, joille vesi on noussut.   

Tulvakeskuksen tietojen mukaan vedennousu on pysähtynyt Kittilän pohjoispuolella. Arvioiden mukaan vesi voi nousta Kittilässä vielä, ja vesi voi pysyä korkealla useiden päivien ajan. Ilmatieteenlaitos ennustaa alkuviikolle vähäisiä sateita ja loppuviikolle mahdollisesti suurempia sateita. Sateet voivat vaikuttaa merkittävästi vielä vedennousuun.

Kittilässä Pääskylänniemen aluetta on suojattu tulvalta vallilla. Toistaiseksi ei ole ryhdytty evakuoimaan Pääskylänniemen palvelutaloja ja rivitaloja. Tilannetta ja evakuoinnin tarvetta arvioidaan uudelleen maanantaina illalla 14.5.2018.

Lapin ELY-keskuksen ja Lapin pelastuslaitoksen tietojen mukaan Sodankyläntie Kittilän sillan kohdalta (kantatie 80) ja Muoniontie Sirkan jälkeen (kantatie 79) ovat toistaiseksi käytössä, vaikka teille on noussut vettä. Sodankyläntiellä vettä on molemmilla kaistoilla ja liikennettä tarkkaillaan.

Kittilän koulukuljetukset toimivat normaalisti.

Kittilän kunnan johtoryhmä on kokoontunut maanantaina 14.5.2018 aamulla ja saanut jälleen tilannekatsauksen Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteenlaitoksen Tulvakeskukselta ja Lapin pelastuslaitokselta ja Lapin ELY-keskukselta (teiden osalta) sekä tarkempia lähipäivien sääarvioita Ilmatieteenlaitokselta.

Seuraavan kerran kunnan johtoryhmä kokoontuu maanantaina 14.5.2018 klo 20 ja saa tilannekatsauksen Tulvakeskuksen asiantuntijoilta. Sen jälkeen tiedotetaan kunnan osalta tilanteesta.
 

*****

Tiedote 4: Kittilän tulvatilanne, su 13.5.2018 klo 20

Kittilässä vedennousu hidastunut, edelleen varaudutaan tulvaan

Kittilässä ihmisiä pyydetään välttämään tarpeetonta liikkumista tulva-alueilla ja teillä, joille vesi on noussut.

Tulvakeskuksen tietojen mukaan vedennousussa on havaittu hidastumista Kittilän pohjoispuolella. Kuitenkaan vielä ei voida olla varmoja milloin vedennousu Kittilässä päättyy. Jos lähipäivinä tulee sateita, tilanne voi vielä muuttua huonommaksi. Tulvakeskuksen mukaan ennustetta voidaan tarkentaa maanantaina 14.5.2018.

Vedennousun hidastuminen tuo lisäaikaa tulvaan varautumiselle. Vielä ei ole ryhdytty evakuoimaan Pääskylänniemen palvelutaloja ja rivitaloja. Tilannetta ja evakuoinnin tarvetta arvioidaan uudelleen maanantaiaamuna 14.5.2018. Kittilässä Pääskylänniemen aluetta on suojattu tulvalta viimeisen vuorokauden aikana.

Lapin ELY-keskuksen ja Lapin pelastuslaitoksen tietojen mukaan Sodankyläntie Kittilän sillan kohdalta (kantatie 80) ja Muoniontie Sirkan jälkeen (kantatie 79) ovat toistaiseksi käytössä, vaikka teille on noussut vettä. Jos vesi jatkaa nousuaan, tiet voidaan joutua sulkemaan liikenteeltä. Sirkassa kevyenliikenteenväylä Levisalmen sillan pohjoispuolella on tällä hetkellä poikki, mutta ajotie on käytössä. Kittilän koulukuljetukset järjestetään maanantaiaamuna normaalisti.

Kiinteistönomistajien tulee itse varautua omien kiinteistöjen osalta. Ensisijaisesti kannattaa seurata ohjeistuksia kiinteistöjen suojaukseen Lapin pelastuslaitoksen www-sivuilla, Lapin tulvasivuilla: http://www.lapinpelastuslaitos.fi/ajankohtaista/lapin-tulvasivut-2018

Kittilän kunnan johtoryhmä on kokoontunut sunnuntaina 13.5.2018 illalla ja saanut jälleen tilannekatsauksen Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteenlaitoksen Tulvakeskukselta ja Lapin pelastuslaitokselta ja Lapin ELY-keskukselta (teiden osalta).

Seuraavan kerran kunnan johtoryhmä kokoontuu maanantaina 14.5.2018 klo 9.30 ja saa tilannekatsauksen Tulvakeskuksen asiantuntijoilta. Sen jälkeen tiedotetaan kunnan osalta tilanteesta.

 

*****

Tiedote 3: Kittilän tulvatilanne, su 13.5.2018 klo 11

Kittilässä vedennousu jatkuu, edelleen varaudutaan tulvaan

Tämänhetkisten ennusteiden mukaan vedennousu jatkuu hieman hidastuen, kuitenkin on edelleen mahdollista, että vedenkorkeus voi Kittilässä nousta vuoden 2005 tasolle.

Kittilän kunnan johtoryhmä on kokoontunut sunnuntaina 13.5.2018 aamulla ja saanut jälleen tilannekatsauksen Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteenlaitoksen Tulvakeskukselta ja Lapin Pelastuslaitokselta ja Lapin ELY-keskukselta (teiden osalta). Ennusteiden mukaan edelleen vahinkorajan ylittävä tulva on mahdollinen, lähipäivien sää vaikuttaa tilanteeseen.

Veden nouseminen on hieman hidastunut, kuitenkin edelleen varaudutaan kunnan kohteiden (palvelutalot Metsola ja Pääskylä ja Lanssitien rivitalot) evakuointiin Pääskylänniemen alueella. Evakuointiin ei ryhdytä tarpeettomasti, ja siksi vedennousun tilannetta seurataan sunnuntaina päivän ajan. Evakuointitarvetta arvioidaan uudelleen illalla sunnuntaina 13.5.2018, kun kunnan tulvajohtoryhmä kokoontuu klo 18. Henkilökunnalle annetaan illalla tarvittaessa tieto varallolotarpeesta. Kunta on jatkanut yön aikana kunnan kiinteistöjen suojausta.

Lapin ELY-keskuksen ja Lapin pelastuslaitoksen tietojen mukaan tällä hetkellä Sodankyläntielle (kantatie 80) on noussut vettä, mutta tie on käytössä. Sama tilanne on Sirkka-Muonion välillä (kantatie 79). Lapin pelastuslaitos on poistattanut Sodankyläntien varressa sijaitsevalta leirintäalueelta veden varaan joutuneet ajoneuvot. Ajoneuvoja kehotetaan siirtämään pois pihoilta, joille vesi voi nousta.

Kiinteistönomistajien tulee itse varautua omien kiinteistöjen osalta. Ensisijaisesti kannattaa seurata ohjeistuksia kiinteistöjen suojaukseen Lapin pelastuslaitoksen www-sivuilla, Lapin tulvasivuilla: http://www.lapinpelastuslaitos.fi/ajankohtaista/lapin-tulvasivut-2018
 

Seuraavan kerran kunnan johtoryhmä kokoontuu sunnuntaina 13.5.2018 klo 18 ja tiedottaa sen jälkeen kunnan osalta tilanteesta.

*****

Tiedote 2: Kittilän tulvatilanne, la 12.5.2018 klo 21                                                     

Kittilässä varaudutaan tulvaan

Tämänhetkisten ennusteiden mukaan on edelleen mahdollista, että vedenkorkeus voi Kittilässä nousta vuoden 2005 tasolle.

Kittilän kunnan johtoryhmä on kokoontunut lauantaina 12.5.2018 illalla ja saanut jälleen tilannekatsauksen Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteenlaitoksen Tulvakeskukselta ja Lapin Pelastuslaitokselta. Ennusteiden mukaan edelleen vahinkorajan ylittävä tulva on mahdollinen, lähipäivien sää vaikuttaa tilanteeseen.

Kiinteistönomistajien tulee itse varautua omien kiinteistöjen osalta. Ensisijaisesti kannattaa seurata ohjeistuksia kiinteistöjen suojaukseen Lapin pelastuslaitoksen www-sivuilla, Lapin tulvasivuilla: http://www.lapinpelastuslaitos.fi/ajankohtaista/lapin-tulvasivut-2018

Kunta on aloittanut kunnan kiinteistöjen suojauksen. Mahdollisen evakuoinnin tarpeesta päätetään sunnuntaina 13.5.2018. Tilannetta seurataan ja myös yöllä on valmius tarvittaviin toimenpiteisiin kunnan kiinteistöjen osalta. Ihmisiä pyydetään nyt välttämään tarpeetonta kulkemista Pääskylänniemen alueella ja antamaan työntekijöille ja asukkaille rauhan toimia.

Seuraavan kerran kunnan johtoryhmä kokoontuu sunnuntaina 13.5.2018 klo 9 ja tiedottaa kunnan osalta tilanteesta.

***

Tiedote 1: Kittilän tulvatilanne, la 12.5.2018 klo 15       

Kittilässä tulee varautua vahinkorajat ylittävään tulvaan

Tämänhetkisten ennusteiden mukaan on mahdollista, että tämän kevään tulvavesi nousee Kittilässä lähes samalle tasolle kuin vuonna 2005 ja tulvavahingot ovat mahdollisia. Kittilän kunnassa seurataan tilannetta ja on varauduttu toimenpiteisiin kunnan palveluiden kriittisimpien alueiden osalta (terveyskeskuksen ja vanhainkodin alueet).

Kittilän kunnan johtoryhmä on kokoontunut la 12.5.2018 päivällä ja saanut tilannekatsauksen Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteenlaitoksen Tulvakeskukselta ja Lapin Pelastuslaitokselta.

Kunta varautuu kunnan kiinteistöjen suojaukseen ja toimenpiteisiin. Tarvittaessa kunta aloittaa evakuoinnin kiinteistöissään Metsolan ja Pääskylänniemen alueella.

Kiinteistönomistajien tulee itse varautua omien kiinteistöjen osalta. Ensisijaisesti kannattaa seurata ohjeistuksia kiinteistöjen suojaukseen Lapin pelastuslaitoksen www-sivuilla, Lapin tulvasivuilla: www.lapinpelastuslaitos.fi/ajankohtaista/lapin-tulvasivut-2018

Seuraavan kerran kunnan johtoryhmä kokoontuu lauantaina 12.5.2018 illalla klo 20 ja tiedottaa kunnan osalta tilanteesta.

 


 

ELY-keskuksen julkaisemat viranomaistiedotteet tulvasta

16.5.2018 Torniossa vedenkorkeuden nousu pysähtyi ja Kittilässä vedenpinta laskee
"Ounasjoen tulva on nyt huipussaan ja vedenkorkeus on kääntynyt tänään laskuun Kittilässä. Ennusteen mukaan sää jatkuu Lapissa vähäsateisena ja tulvatilanteen ennustetaan helpottavan. Tulvakeskus, Lapin ELY-keskus, Lapin pelastuslaitos ja kunnat seuraavat aktiivisesti tulvatilanteen kehittymistä. Lapin Pelastuslaitos muistuttaa, että pitkään korkealla oleva vesi voi suodattua vähitellen suojarakenteiden läpi. Sen takia suojatuilla alueilla tulee seurata tilannetta ja poistaa vettä omatoimisesti tarvittaessa.
...

Kittilässä vedenkorkeus on kääntynyt laskuun ja tulvatilanne on helpottamassa. Ounasjoen tulva on nyt saavuttanut huipun, ja vedenkorkeus on kääntynyt tänään laskuun Kittilässä. Vedenpinta pysyy kuitenkin vielä korkealla huomiseen, jonka jälkeen se alkaa laskea nopeammin. Myös Rovaniemellä vedenpinta on kääntynyt laskuun ja tulva on helpottamassa."

 

15.5.2018 Tornionjoella ja Ounasjoella tulvatilanne jatkuu
" Kittilässä tilanne on edelleen kriittinen mutta helpottamassa. Kittilässä Ounasjoen nousu on pysähtynyt, mutta tulvatilanne on edelleen kriittinen. Vedenpinnan arvioidaan kääntyvän laskuun lähipäivinä, mutta torstaille ja perjantaille ennustetut runsaat sateet saattavat kääntää pinnan uuteen nousuun. Kittilän kunta arvioi evakuointitarvetta 16.5. yhdessä Tulvakeskuksen ja pelastuslaitoksen kanssa."

14.5.2018 Tornionjoella ja Ounasjoella tulvatilanne kriittinen
"Kittilässä Ounasjoen tulvatilanne on edelleen kriittinen. Kittilän kunta arvioi evakuointitarvetta 14.5. illalla yhdessä Lapin ELY-keskuksen, Tulvakeskuksen ja pelastuslaitoksen kanssa. Ounasjoen vedenkorkeuden nousu on kuitenkin hidastunut ja nyt arvioidaan, että vedenpinta kääntyy Kittilässä laskuun alkuviikosta."

12.5.2018 Lapin vesistöjen tulvatilanne pahenee merkittävästi
"Kittilässä tulvatilanne pahenee myös merkittävästi aiemmin arvioidusta.  Nyt näyttäisi sille, että tulva ylittää selkeästi vahinkoraja, jopa noin 70 cm:llä.
...
Viranomaiset ovat käynnistäneet yhteistyön vahinkojen vähentämiseksi Pelastusviranomaisten johdolla.  Pelastusviranomainen korostaa alueen väestön omatoimista suojautumista tulvilta."

11.5.2018 Torniojoelle voimakkaita kevättulvia
"Kittilässä tulvakorkeus saavutetaan 15. - 17.5 välisenä aikana, jolloin vedenkorkeuden arvioidaan olevan keskimääräistä korkeammalla tasolla. Tässä vaiheessa kuitenkin näyttää, että vuoden 2005 lukemia ei saavuteta. Mikäli ensi viikon alkupuolelle ennustettua ilman jäähtymistä ei tapahdu, voi tulvasta muodostua kuitenkin poikkeuksellisen suuri."

8.5.2018 Lämpöaalto sulattaa Lapin lumet (Lapin ELY-keskus)
"Kittilässä tulvakorkeus saavutetaan 14. - 20.5. välisenä aikana, jolloin vedenkorkeuden arvioidaan olevankeskimääräistä korkeammalla tasolla. Tässä vaiheessa kuitenkin näyttää, että vuoden 2005 lukemia ei saavuteta."

Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet

3.5.2018 Vesitilanne huhtikuun lopussa 2018: Järvien vedenpinnat korkealla Keski- ja Itä-Suomessa, jokien tulvat siirtymässä Lappiin
"Lapin tulvista ennustetaan keskimääräisen suuruisia. Runsaat sateet voivat kuitenkin muuttaa tilannetta."


 

 

 

 

Sivua päivitetty: 
24.1.2020