Kittilän kunnanvaltuuston kokous 1.6.2020, asialista

Utskriftsvänlig version

Kittilän kunnanvaltuuston kokous pidetään Kittilän urheiluhallilla (Havutie 6, 99100 Kittilä) maanantaina 1.6.2020 klo 14.00.

 

Ajalla 20.5.2020- 31.7.2020 yleisöllä ei ole pääsyä kunnanvaltuuston kokouksiin, jotka pidetään poikkeuksellisesti Kittilän urheiluhallilla.
Kuntalain mukainen yleisöjulkisuus toteutetaan välittämällä valtuuston kokoukset sähköisesti Kittilän kunnan internet-sivuilla www.kittila.fi sekä avaamalla kunnan valtuustosalin kuntalaisille, jotka haluavat seurata kokousta streemauksen kautta.

 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
3. Kunnanhallituksen järjestäytyminen/KHO:n päätös 21.4.2020
4. Tiina Huilajan pidättäytyminen luottamustoimista määräajaksi vs. perusturvajohtajana toimimisen ajaksi
5. Yrjötapio Kivisaaren ero valtuuston jäsenyydestä
6. Yrjötapio Kivisaaren ero kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtajan tehtävästä ja 1. varapuheenjohtajan vaali
7. Yrjötapio Kivisaaren ero valtuuston vaalilautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen vaali
8. Yrjötapio Kivisaaren ero valtuuston vaalilautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ja uuden puheenjohtajan vaali
9. Yrjötapio Kivisaaren ero kunnanhallituksen varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen vaali
10. Yrjötapio Kivisaaren ero sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen vaali
11. Yrjötapio Kivisaaren ero vapaan sivistystyön lautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen vaali
12. Yrjötapio Kivisaaren ero vapaan sivistystyön jaoston (Revontuli-Opisto) varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen vaali
13. Yrjötapio Kivisaaren ero Lapin urheiluopistosäätiön valtuuskunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen vaali
14. Tuomas Kääriäisen ero valtuuston tilapäisen kokoonpanon (VM:n päätös 19.6.2018) varajäsenyydestä
15. Tuomas Kääriäisen ero keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä ja uuden 1. varajäsenen vaali
16. Kinisjärvi-Vuoma kyläyhdistyksen hankeaikainen lainahakemus
17. Perusturvajohtajan virkavaali
18. Levin korttelin 31 tontin 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen
19. Tunturi-Lapin ja Pellon kuntien yhteisen lastenvalvojan viran perustami-nen
20. Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokousohjelmat
21. Hallintosäännön muuttaminen
22. Sähköinen kokouskäytäntö Kittilän kunnassa
23. Aloite toimielinten erottamisesta epäluottamuksen perusteella
24. Valtuustoaloite liittyen Lapin KO:een 12.2.2020 vireille tulleeseen Kittilän kunnan päätöksentekoa koskevaan rikosasiaan R 20/289 ja luottamus-henkilöiden vetäytymiseen luottamustoimen hoitamisesta
25. Tilapäisen valiokunnan asettaminen/Lapin KO R 20/289 (Asia käsitellään salaisena YTJulkL 370/2007 8 § 1 mom. 1 kohta ja 2 mom. perusteella)

 

Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalossa torstaina 4.6.2020 klo 12.00 ja pidetään siellä yleisesti nähtävänä torstaina 4.6.2020 klo 14.00- 16.00. Tarkastettu pöy-täkirja viedään nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (http://www.kittila.fi).

 

Kittilässä 25.5.2020

 

Aki Nevalainen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Sivua päivitetty: 
26.5.2020