Kittilän tulvatiedote 26.5.2020

Utskriftsvänlig version

Tulvatiedote 3/2020, Kittilän kunta, 26.5.2020

 

Lämpimän sään käynnistämä voimakas lumen sulaminen on saanut jokien virtaamat nopeaan kasvuun. Tulvakeskuksen uusimman ennusteen mukaan tulvahuiput ajoittuvat enimmäkseen kesäkuun alkupäiville ja lähes koko Lapin alueella tulvista näyttäisi tulevan poikkeuksellisen isot. Ounasjoen vedenkorkeus nousee Kittilässä vahinkorajalle suurella todennäköisyydellä viikon loppupuolella ja tulva on huipussaan kesäkuun alkupäivinä. Tulvakeskus päivittää uusimmat tiedot sivulle https://www.ymparisto.fi/tulvatilanne

Kittilän kunnan tulvajohtoryhmä on kokoontunut aamulla 25.5. ja käynyt läpi kunnan varautumistoimenpiteet. Kunnan tulvajohtoryhmä kokoontuu seuraavan kerran torstaina 28.5.2020, tai aikaisemmin, mikäli tilanne vaatii.

 

Asukkaiden huolehdittava, ettei kiinteistöjen ympäristölle haitalliset aineet pääse tulvaveteen

Kittilän ympäristövalvonta ohjeistaa asukkaita käymään kiinteistönsä läpi ja huolehtimaan, ettei tulvaveden mukaan pääse ympäristölle haitallisia materiaaleja tai aineita. Ennen tulvaa on hyvä harkita esimerkiksi sakokaivojen tyhjennystä, mikäli vaarana on, että tulviva vesi nostaa sakokaivolietettä. Myös ranta-alueiden ulkokäymälät on hyvä tyhjentää hyvissä ajoin ennen tulvaa. Öljyt ja kemikaalit tulee säilyttää asianmukaisesti, mutta erityisesti tulva-aikana säilytysastiat on hyvä siirtää tulvaveden ulottumattomiin. Öljyjä ja muita haitallisia aineita voi päätyä tulvaveden mukaan myös romuajoneuvoista, jotka tulisi mahdollisuuksien toimittaa asianmukaiseen vastaanottopaikkaan ennen tulvaa. Kittilän ympäristövalvonta antaa tarvittaessa lisätietoja sähköpostitse ymparisto@kittila.fi tai puhelimitse 040 636 0512.

 

Oman omaisuuden suojaaminen on jokaisen omalla vastuulla

ELY-keskus ja Tulvakeskus muistuttavat, että poikkeuksellisen suuret tulvat ja sen myötä tavanomaista suuremmat vedenvirtausnopeudet edellyttävät vesistöalueilla olevilta ihmisiltä omatoimista varautumista.  Erityisesti ranta-alueilla ja alueilla, joille vesi voi suuressa tulvassa levitä, tulee huolehtia laitureiden, veneiden ja kaikkien muidenkin rakenteiden turvallisesta kiinnityksestä ja suojaamisesta. Poikkeuksellisen suuri tulva nostaa vettä monille paikallis- ja kantateille. Teiden liikennöitävyydestä saa tietoa kunnista ja tieliikennekeskuksesta. Mikäli aiemmat tulvaennätykset ylittyvät, saattavat tulvat aiheuttaa vahinkoja kohteissa, joilla tulvavahinkojen riskiä ei ole aiemmin todettu.

Ohjeistuksia kiinteistöjen suojaukseen löytyy Lapin pelastuslaitoksen www-sivuilta: http://lapinpelastuslaitos.voog.com/ajankohtaista/lapin-tulvasivut-2020. Video on myös Kittilän kunnan sivuilla www.kittila.fi. Sivuilla lisäksi muuta tarpeellista tietoa tulvaan liittyen. Kittilän kunnan tulvainfopuhelimen numero on 040 676 3000 (ma-pe klo 8-11, 11.45-16). Kevään 2020 tulvatilanteen tiedottamisen tueksi pelastuslaitos on avannut koko Lapin aluetta palvelevan tulvainfopuhelimen, puh. 040 126 4030 (ma-la klo 10 – 20). Hätätilanteessa tulvan aikana tulee aina soittaa hätänumeroon 112.

Ajankohtaista tulvatilannetta voi seurata sivuilta www.ymparisto.fi/tulvatilanne. ELY-keskus julkaisee tulvatiedotteita osoitteessa www.ely-keskus.fi (Ajankohtaista, Tiedotteet). Lapin ELY-keskuksen laatima "Opas asukkaille, omatoiminen tulviin varautuminen" on ladattavissa www.doria.fi/ely-keskus.

Lisätietoja Kittilän tulvatilanteesta:
Kittilän kunta

Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puhelin 040 745 9830, antti.jamsen@kittila.fi
Tekninen johtaja Lauri Kurula, puhelin 040 540 6357, lauri.kurula@kittila.fi
Lapin pelastuslaitos
Kittilän vs. palopäällikkö Kari Kuosmanen, p. 040 553 4966, tai päivystävä palomestari 040 152 8650, virka@lapinpelastuslaitos.fi
Pelastuslaitokselle pyydetään antamaan työrauha ja ensisijaisesti seuraamaan tilannetta Lapin pelastuslaitoksen www-sivuilta.

 

Tiedote pdf-muodossa: Kittilän tulvatiedote 26.5.2020

Sivua päivitetty: 
26.5.2020