Palautekanava

Utskriftsvänlig version

VÄYLIEN JA REITTIEN KUNNOSSAPITOPALAUTTEET

Jos haluat antaa palautetta koskien katujen ja hoitosopimusteiden kunnossapitoa, valaistusta, puistoja, ulkoilureittejä, hiihtolatuja tai moottorikelkkareittejä, anna palaute palautelomakkeella.

Palautteet toivotaan ensisijaisesti lomakkeella. Menettelyn tavoitteena on laadukkaampi palautteiden käsittely ja dokumentointi. Kunta voi mm. tarkastella käytössä olevia palvelutasoja vastaamaan paremmin väylien ja reittien käyttäjien tarpeita.  Palautteita käsitellään urakoiden työmaakokouksissa ja tarvittaessa myös kunnan sisäisissä palavereissa.

Siirry tästä väylien ja reittien palautelomakkeelle.

 

MUU PALAUTE KUNNAN PALVELUISTA

Voit myös jättää palautetta ja kehitysideoita liittyen kunnan palveluihin ja nettisivuihin. Kerrothan palautteessasi, jos haluat palautteeseesi vastauksen. Nimellä ja yhteystiedoilla varustetut, asialliset palautteet käsitellään ja ohjataan eteenpäin henkilölle, joka tiedusteluun voi vastata.

Huomioithan, että voit antaa suoraan palautetta toimialalle tai henkilölle, jonka tehtäviä palautteesi koskee, yhteystiedot.

Viralliset yhteydenotot kuntaan (mm. hakemukset) tulee tehdä osoitteeseen kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeitse Kittilän kunta, Kirjaamo, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Jos haluat tietää lisää kuntalaisen vaikuttamismahdollisuukisista tai jättää aloitteen, lue lisää: www.kittila.fi/osallistuminen

Siirry tästä palveluiden ja nettisivujen palautelomakkeelle.

 

KUNTALAISALOITE

Kuntalaki takaa kuntalaisille oikeuden tehdä kunnalle aloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.

Lue lisää ja jätä aloite Kittilän kuntaan sivuilla kuntalaisaloite.fi

Voit jättää aloitteen myös kunnan sivuilla olevalla lomakkeella

Sivua päivitetty: 
20.11.2019