Kunnanvaltuuston kokoontuminen tammi–kesäkuu 2019

Utskriftsvänlig version

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.12.2018 §:n 84 kohdalla päättänyt, että kunnanvaltuusto kokoontuu kevätkaudella 2019 seuraavasti:

Ma 21.1. klo 14.00
Ma 4.3. klo 14.00
Ma 1.4. klo 14.00
Ma 6.5. klo 14.00
Ma 17.6. klo 14.00

Kunnanvaltuuston kokouksen ajasta ja paikasta ilmoitetaan kunnan verkkosivujen lisäksi kunnan ilmoitustaululla, Kittilälehti-nimisessä lehdessä ja Lapin Kansassa.Annettaessa kokouksesta yleisesti tieto siten kuin Kuntalain 108 §:ssä säädetään, tieto voidaan antaa sisällöltään suppeampana kuin kokouskutsu.

Esityslistat lähetetään jokaisen valtuustoryhmän viidelle ensimmäiselle varajäsenelle. Esityslistat lähetetään lisäksi sähköpostitse niille valtuutetuille, joilla on sähköpostiosoite. Lisäksi esityslista lähetetään puolueiden kunnallisjärjestöjen puheenjohtajille, mikäli he eivät ole valtuutettuja. Kunnanvaltuuston asialista ja esityslista julkaistaan myös kunnan kotisivuilla.

 

KITTILÄN KUNNANHALLITUS

Sivua päivitetty: 
5.2.2019