Kunnanvaltuuston kokoontuminen tammi – kesäkuu 2020

Utskriftsvänlig version

Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.12.2019 §:n 67 kohdalla päättänyt, että kunnanvaltuusto kokoontuu kevätkaudella 2020 seuraavasti:

Ma 3.2. klo 14.00
Ma 2.3. klo 14.00
Ma 6.4. klo 14.00
Ma 25.5. klo 14.00
Ma 22.6. klo 14.00

Kunnanvaltuuston kokouksen ajasta ja paikasta ilmoitetaan kunnan verkkosivujen lisäksi kunnan ilmoitustaululla, Kittilälehdessä ja Lapin Kansassa.

Annettaessa kokouksesta yleisesti tieto siten kuin kuntalain 108 §:ssä säädetään, tieto voidaan antaa sisällöltään suppeampana kuin kokouskutsu.

Esityslistat lähetetään jokaisen valtuustoryhmän viidelle ensimmäiselle varajäsenelle.

Esityslistat lähetetään lisäksi sähköpostitse niille valtuutetuille, jotka ovat ilmoittaneet käytössä olevan sähköpostiosoitteensa.

Lisäksi esityslista lähetetään puolueiden kunnallisjärjestöjen puheenjohtajille, mikäli he eivät ole valtuutettuja.
Kunnanvaltuuston asialista ja esityslista julkaistaan myös kunnan kotisivuilla.

 

KITTILÄN KUNNANHALLITUS

Sivua päivitetty: 
15.1.2020