Kuulutus ajoneuvon siirtämisestä

Utskriftsvänlig version

Kuulutus

Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (SiirtoL 828/2008) 7 §:n nojalla seuraava hylätty ajoneuvo tulee siirtää seitsemän (7) päivän kuluessa.

Ajoneuvon merkki            väri / rek.nro                      Siirron määräaika                                  

Volkswagen, POLO           punainen / UGX-857          5.3.2020

Yllä mainittu ajoneuvo tulee siirtää ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) nojalla seuraavasta syystä:

Ajoneuvo on hylätty osoitteeseen Suvannoisentie 45, 99130 Sirkka. Ajoneuvo vie tilaa parkkipaikalla ja estää lumitöiden tekemistä (SiirtoL 7 §).

Jos siirtokehotusta ei noudateta, kunta siirtää ajoneuvon ajoneuvojen siirtovarastoon Kittilän hyötyjäteasemalle. Kustannukset voidaan periä ajoneuvon omistajalta tai haltijalta ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) 10 §:n mukaisesti. Jos omistaja tai haltija ei nouda varastoon siirrettyä ajoneuvoa 30 päivän kuluessa sen jälkeen, kun hänen on katsottava saaneen tiedon lainvoimaisesta siirtopäätöksestä, ajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen 12 §:n mukaisesti.

Kittilässä 27.2.2020

TEKNINEN OSASTO, YMPÄRISTÖVALVONTA

Lisätietoja:    Liisa Arpiainen Vt. ympäristötarkastaja

Sivua päivitetty: 
27.2.2020