Kuulutus: Akanrovan alueen asemakaavan II-vaiheen voimaantulo

Utskriftsvänlig version

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kittilän kunnanvaltuusto on 13.12.2017 § 84 tekemällään päätöksellä hyväksynyt Akanrovan alueen asemakaavan II-vaiheen.

Em. asemakaava on saanut lainvoiman ja asemakaava tulee voimaan tämän kuulutuksen julkaisupäivämäärällä.

Asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä 26.4.2018

KUNNANHALLITUS

Sivua päivitetty: 
26.4.2018