Kuulutus: Akanrovan asemakaava-alueen laajennusalueen katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat

Utskriftsvänlig version

Kittilän kunta asettaa MRL 85§ ja MRL 90§ mukaisesti nähtäville Akanrovan asemakaava-alueen laajennusalueen (ns. Akanrova II-vaihe) katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat.

 

Edellä mainitut suunnitelmat pidetään nähtävillä 1.-15.10.2018 Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa www.kittila.fi

 

Asianosaisia pyydetään jättämään mahdolliset muistutukset suunnitelmista 15.10.2018 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: Tekninen lautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo(at)kittila.fi

Lisätietoja yhdyskuntainsinööri Esa Pöyliö p. 0400 862 532, esa.poylio(at)kittila.fi

 

TEKNINEN OSASTO

 

Liitteet:

Yleiskartta

 

Katusuunnitelmakartta
Kartta 1
Kartta 2

 

Pituusleikkaukset
Kartta 1
Kartta 2
Kartta 3
Kartta 4

Tyyppipoikkileikkaukset

Sivua päivitetty: 
1.10.2018