Kuulutus katualueen haltuunotosta, Konttisenpolun katualue

Utskriftsvänlig version
Tapahtumapäivämäärä: 
24.9.2019 to 10.10.2019

KUULUTUS

Kittilän kunta suorittaa MRL:n 95 §:n mukaisen katualueen haltuunoton koskien Kittilän kunnan Levin Immeljärven pohjoispuolen asemakaava-alueen Konttisenpolun katualuetta.
Haltuunotto koskee kiinteistöjä Mäntytieva 261-409-1-7 ja Sippu 261-409-1-15. Haltuunottokatselmus aloitetaan em. kiinteistöillä 9.10.2019 klo 9.
Asianosaiset kutsutaan joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä osallistumaan katselmustoimitukseen. Asianosaisten poissaolo ei estä katselmuksen toimittamista eikä katualueen haltuunottoa.
Haltuunoton suorittaa Kittilän kunnan rakennustarkastaja.
Lisätietoja haltuunotosta antaa rakennustarkastaja Mauri Kenttälä, p. 0407524201.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

Sivua päivitetty: 
24.9.2019