Kuulutus: Kuntarajan muuttaminen Kittilän kunnan ja Kolarin kunnan välillä

Utskriftsvänlig version

KUULUTUS

Kuntarajan muuttaminen Kittilän kunnan ja Kolarin kunnan välillä

 

Kittilän kunta varaa kuntarakennelain 14 §:n 3 mom. mukaisesti asukkailleen ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuuden tehdä huomautus kuntarajan muuttamisesta Kittilän kunnan ja Kolarin kunnan välillä.

 

Huomautus on toimitettava sen kunnan kunnanhallitukselle, jonka asukas huomautuksen tekijä on tai johon nähden huomautuksen tekijä katsoo muuten olevansa asianosainen.

 

Huomautukset Kittilän kunnanhallitukselle on tehtävä 22.2.2019 klo 16.00 mennessä ja ne tulee toimittaa Kittilän kunnanhallitukselle osoitettuna osoitteeseen: kirjaamo@kittila.fi tai Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kuntajaon muutosta koskevat asiakirjat ovat nähtävänä 23.1.- 22.2.2019 välisen ajan Kittilän kunnan teknisen osaston neuvonnassa ja kunnan internetsivuilla: http://www.kittila.fi/kuulutukset/

 

Kittilä 23.1.2019
Kittilän kunnanhallitus

 

Liitteet:

 

Lähete / Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö kunnalle
Liite 1. Kolarin kunnan ja Kittilän kunnan lausunnot
Liite 2a. Maanmittauslaitoksen lausunto 23.11.2018
Liite 2b. Maanmittauslaitoksen lausunto liite 1
Liite 2c. Maanmittauslaitoksen lausunto liite 2
Liite 2d. Maanmittauslaitoksen lausunto liite 3
Liite 2e. Maanmittauslaitoksen lausunto liite 4
Liite 2f. Maanmittauslaitoksen lausunto liite 5
Liite 2g. Maanmittauslaitoksen lausunto liite 6
Liite 2h. Maanmittauslaitoksen lausunto liite 7
Liite 2i. Maanmittauslaitoksen lausunto liite 8
Liite 3. Lapin maistraatin lausunto 17.12.2018
 

 

 

Sivua päivitetty: 
23.1.2019