KUULUTUS: Lapin Ely-keskuksen ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä/Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivoksen tuotantovaiheen tarkkailuohjelman hyväksyminen 7.5.2020