Kuulutus: Levin kortteleiden 97 ja 98 asemakaavamuutoksen vireilletulo

Utskriftsvänlig version

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen vireilletulo sekä MRL:n 62 § ja MRA:n 30 §
mukainen valmisteluvaiheen kuuleminen.

Kittilän kunta käynnistää Levin kortteleiden 97 ja 98 asemakaavamuutoksen.
Kaavahankkeelle on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos, jotka
pidetään julkisesti nähtävillä 28.2. – 3.4.2018 Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os Valtatie 15,
99100 Kittilä sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa http://www.kittila.fi/vireilla-olevat-kaavat.

Osallisilla on mahdollisuus jättää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä
valmisteluaineistosta. Mielipiteet tulee jättää kirjallisesti 3.4.2018 klo 16.00 mennessä Kittilän
kunnanhallitukselle, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä tai kirjaamo@kittila.fi

 

KUNNANHALLITUS

Sivua päivitetty: 
28.2.2018