Kuulutus maa-aineslupahakemuksen vireilletulosta, Kuivavaaran sora-alue

Utskriftsvänlig version

 

KUULUTUS

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen, Tepasto, Kuivavaaran alue, Kumpula (RN:o 261-410-20-45), Otso Metsäpalvelut Oy

Hakemus

Kittilän kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta on vastaanottanut maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen lupahakemuksen maa-ainesten ottoon Tepaston kylässä Kuivavaaran alueella tilalla Kumpula (RN:o 261-410-20-45). Kuivavaaran alue sijaitsee Kittilässä Tepaston kylästä kylästä noin 2 km länteen. Kuivavaaran harju kuuluu vanhaan soranottoalueeseen, josta on otettu maa-aineksia viimeksi noin 30 vuotta sitten. Otso Metsäpalvelut Oy hakee maa-ainesten ottolupaa 6,6 ha:n maa-ainesalueelle 10 000 m3:n ottomäärälle. Arvioitu vuotuinen otto on 3330 m3. Haettu ottamisaika on 3 vuotta.

Nähtävilläpito

Lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 25.5.-24.6.2020 Kittilän kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi) ja pyydettäessä kunnanviraston teknisessä toimessa osoitteessa Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta.

Muistutukset ja mielipiteet

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 24.6.2020 mennessä Kittilän raken­nus- ja ympäristölautakunnalle osoitteella Valtatie 15, 99100 Kittilä tai sähköisesti: ymparisto@kittila.fi.

Lisätietoja hakemuksesta antaa kunnan vs. ympäristötarkastaja Elli Närhi puh. 040 636 0512, sähköposti: ymparisto@kittila.fi.

 

Kittilässä 25.5.2020

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

Hakemusasiakirjat liitteenä

Sivua päivitetty: 
25.5.2020