Kuulutus maa-aineslupapäätöksestä

Utskriftsvänlig version
Tapahtumapäivämäärä: 
17.4.2020 to 25.5.2020

KUULUTUS MAA-AINESLUPAPÄÄTÖKSESTÄ

Päätös maa-aineslain 4 §:n mukaisesta lupahakemuksesta maa-ainesten ottamiseen §2/2020, Hanhimaa, Kiimavaaran moreeni- ja kallioalue, Kivikko (RN:o 261-407-38-4), Napapiirin kuljetus Oy

Päätös

Vs. ympäristösihteeri on 17.4.2020 myöntänyt maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan Napapiirin kuljetus Oy:lle soramoreenin ottoon Kiimavaaran moreeni- ja kallioalueella Kittilän kunnassa, tilalla Kivikko (RN:o 261-407-38-4). Kiimavaaran sora- ja moreenialue sijaitsee Kittilän keskustasta noin 27 km koilliseen, Hanhimaan kylästä noin 2 km kaakkoon.

Nähtävilläpito

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Kittilän kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi) ja kunnanviraston teknisessä toimessa osoitteessa Valtatie 15, 99100 Kittilä viraston aukioloaikoina.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta.

Muutoksenhaku

Maa-ainesten ottamislupapäätökseen saa hakea muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Valitusaika päättyy 24.5.2020. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä antaa kunnan vs. ympäristösihteeri Jessika Karvinen puh. 040 847 9552, sähköposti: ymparisto@kittila.fi.

Kittilässä 17.4.2020

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Päätös

/sites/default/files/maa-aineslupapaatos_kiimavaara_17042020.pdf

Kuulutus

/sites/default/files/kuulutus_paatoksesta_kiimavaara_2020.doc

Sivua päivitetty: 
20.4.2020