Kuulutus meluilmoituspäätöksestä, Ritajänkkän sora-alue

Utskriftsvänlig version
Tapahtumapäivämäärä: 
31.1.2020 to 27.4.2020

Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta §1/2020, melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, maa-ainesten murskaus Ritajänkkän sora-alueella 24.2.-24.4.2020, Metsähallitus Metsätalous Länsi-Lappi

Vs. ympäristötarkastaja on 31.1.2020 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen, häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

Metsähallitus Metsätalous Länsi-Lappi murskaa maa-aineksia Ritajänkkän sora-alueella ja tämä toiminta aiheuttaa melua ja tärinää ympäristöön. Alue sijaitsee Kittilän kunnassa Tepsan kylästä noin 10 kilometriä pohjoiseen. Melua ai­heuttavaa toimintaa harjoitetaan 24.2.-24.4.2020. Murskausta tehdään yhteensä n. 7-14 vuorokauden ajan, sunnuntain klo 18:00 ja perjantain klo 16:00 välisenä aikana vuorokauden ympäri. Viranomai­nen katsoo, että päätöksessä annettuja määräyksiä noudattaen toimintaa voi­daan harjoittaa ilmoitettuna ajankohtana.

Nähtävilläpito

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Kittilän kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi) ja kunnanviraston teknisessä toimessa osoitteessa Valtatie 15, 99100 Kittilä viraston aukioloaikoina.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta.

Muutoksenhaku

Päätökseen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusaika päättyy 9.3.2020. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä antaa kunnan vs. ympäristötarkastaja Liisa Arpiainen puh. 040 636 0512, sähköposti: ymparisto@kittila.fi.

Kittilässä 31.1.2020

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Liisa Arpiainen

Vs. ympäristötarkastaja

Sivua päivitetty: 
4.2.2020