Kuulutus: Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta §4/2018, melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, Finavia Oyj, Kittilän lentoaseman muutostyöt

Utskriftsvänlig version

Ympäristösihteeri on 14.5.2018 hyväksynyt ympäristönsuojelulain § 118 (527/2014) mukaisen, häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

 

Finavia Oyj laajentaa Kittilän lentoaseman asematasoa ja suorittaa laajennukseen liittyen lentoaseman alueella kallion louhintaa ja murskausta, josta aiheutuu ympäristöön melu- ja tärinähaittaa 14.5.-31.8.2018 välisenä aikana ma-su klo 6-24 ja la klo 7-18. Viranomainen katsoo, että lupapäätöksessä mainittuja ehtoja noudattaen toimintaa voidaan harjoittaa määräajan.

 

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 15.5.2018. Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (15.6.2018 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Lisätietoja päätöksestä antaa kunnan ympäristösihteeri Piippa Wäli puh. 040 847 9552, sähköposti: piippa.wali(at)kittila.fi.

 

Kittilässä 14.5.2018
Ympäristösihteeri              
Piippa Wäli

Sivua päivitetty: 
14.5.2018