Kuulutus: Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta §5/2018, melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, Sirkus Finlandia

Utskriftsvänlig version

Ympäristösihteeri on 5.6.2018 hyväksynyt ympäristönsuojelulain § 118 (527/2014) mukaisen, häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

Sirkus Finlandia järjestää sirkusesityksen Lukkarin koulun pihalla sunnuntaina 10.6.2018 klo 18–21. Esityksessä käytettävä musiikki aiheuttaa melua.

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 6.6.2018. Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (9.7.2018 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Lisätietoja päätöksestä antaa kunnan ympäristösihteeri Piippa Wäli puh. 040 847 9552, sähköposti: piippa.wali(at)kittila.fi.

 

Kittilässä 5.6.2018

Ympäristösihteeri Piippa Wäli

Sivua päivitetty: 
5.6.2018