Kuulutus: Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta/OTSO Metsäpalvelut Oy, maa-ainesten murskaus Hangasvaaran sora-alueella 29.8.-31.12.2019

Utskriftsvänlig version

Ympäristösihteeri on 28.8.2019 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen, häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

OTSO Metsäpalvelut Oy murskaa maa-aineksia Hangasvaaran sora-alueella ja tämä toiminta aiheuttaa melua ja tärinää ympäristöön. Alue sijaitsee Kittilän kunnassa n. 2,5 km Kaukosen kylästä itään Hangasvaaran alueella. Melua ai­heuttavaa toimintaa harjoitetaan 29.8.–31.12.2019 ma-pe klo 06-22. Viranomai­nen katsoo, että päätöksessä annettuja määräyksiä noudattaen toimintaa voi­daan harjoittaa ilmoitettuna ajankohtana.

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 29.8.2019. Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (30.9.2019 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan pää­töksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla vi­raston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Lisätietoja päätöksestä antaa kunnan ympäristötarkastaja Kaisa Pikkarainen puh. 040 636 0512, sähköposti: ymparisto@kittila.fi.

 

Kittilässä 28.8.2019

 

 

Piippa Wäli

Ympäristösihteeri

Sivua päivitetty: 
28.8.2019