Kuulutus: Tunturitien katusuunnitelman muutokset Koutalaen kohdalla

Utskriftsvänlig version

Kittilän kunta asettaa MRA 43§ ja MRL 85§ mukaisesti nähtäville TUNTURITIEN katusuunnitelman muutoksen Koutalaen kohdalla. Muutos koskee Koutalaen kortteleille Tunturitieltä ohjautuvan kevyen liikenteen sekä auto- että rahtiliikenteen sujuvoittamista ja liikenneturvallisuuden parantamista.

 

Edellä mainitut suunnitelmat pidetään nähtävillä 12.4 – 26.4.2018 Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa www.kittila.fi

Asianosaisia pyydetään jättämään mahdolliset muistutukset suunnitelmista 26.4.2018 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: Tekninen lautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@kittila.fi

 

Lisätietoja vs. yhdyskuntainsinööri, p. 0400 862 532, pentti.kangas@kittila.fi

Kittilässä, huhtikuun 10. päivänä 2018
KITTILÄN KUNTA / TEKNINEN OSASTO

 

Liitteet:
Pituusleikkaukset
Tyyppipoikkileikkaukset
Asiakirjaluettelo
Katusuunnitelma

Sivua päivitetty: 
10.4.2018