Kuulutus: Ylä-Levin katu- ja ympäristösuunnitelma, vaihe 2

Utskriftsvänlig version

Kittilän kunta asettaa MRL 85§ mukaisesti nähtäville Ylä-Levin katu- ja ympäristösuunnitelman, vaihe 2.

 

Edellä mainitut suunnitelmat pidetään nähtävillä 2.–16.1.2019 Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa www.kittila.fi

 

Asianosaisia pyydetään jättämään mahdolliset muistutukset suunnitelmista 16.1.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: Tekninen lautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@kittila.fi

 

Lisätietoja yhdyskuntainsinööri Esa Pöyliö p. 0400 862 532, esa.poylio@kittila.fi

 

TEKNINEN OSASTO

 

Liitteet:
Suunnitelmakartta

 

Sivua päivitetty: 
2.1.2019