Kuulutus ympäristöluvan siirtopäätöksestä

Utskriftsvänlig version
Tapahtumapäivämäärä: 
7.4.2020 to 14.5.2020

Kuulutus

Ympäristöluvan siirtopäätös Napapiirin Kuljetus Oy:lle koskien Kiimavaaran moreeni- ja kallioaluetta

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on 1.4.2020 § 35 tehnyt ympäristöluvan siirtopäätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 27§ mukaisesti Kiimavaaran moreeni- ja kallioalueelle kohdistuvan louhintaa ja murskausta koskevasta ympäristöluvasta Lohirannantien  Maanrakennus Oy:ltä  Napapiirin Kuljetus Oy:lle.
Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää Vaasan hallinto-oikeuteen päätöksen tiedoksisaannista (14.5.2020 asti).  Päätöksen tiedoksisaanti katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisesta.  Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on julkaistu kunnan verkkosivuilla www.kittila.fi ja on  nähtävillä 7.4.-14.5.2020 Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla ajanvarauksella vs. ympäristösihteeri 040 8479552, os. Valtatie 15, 99100  Kittilä.
Kittilässä 6.4.2020 
Rakennus- ja ympäristölautakunta

Sivua päivitetty: 
7.4.2020