Lapin pelastuslaitos kieltää avotulenteon Rovaniemen ja Kittilässä ajalla 29.5-7.6.2020

Utskriftsvänlig version

Tiedote, Lapin pelastuslaitos

Lapin pelastuslaitos kieltää pelastuslain 6 §:n 3 momentin perusteella avotulen tekemisen Rovaniemen ja Kittilän kuntien alueella ajalla 29.5.-7.6.2020.

Kiellolla pyritään ehkäisemään kuivan maaston palamisesta johtuvia hälytystehtäviä, joita on viime päivinä ollut runsaasti ympäri Lappia. Samalla kiellolla varaudutaan ennakoidun tulvatilanteen aikaiseen hälytysmäärien kasvuun kyseisissä kunnissa ja pyritään varmistamaan pelastustoimen niukkojen resurssien riittävyys hälytystehtävien hoitoon. Annettu kielto koskee mm. kulottamista sekä risujen ja roskien polttoa ko. kunnissa.

Lapin pelastuslaitos vetoaa alueen asukkaisiin, että muissakin Lapin kunnissa huomioidaan voimassa olevat ruohikko- ja metsäpalovaroitukset ja avotulenteosta pidättäydytään kuivan maaston lähistöllä.

Lisätietoja:
Lapin pelastuslaitos, pelastusjohtaja Markus Aarto 040-484 4000

Päätös avotulentekokiellosta ja tiedote Lapin pelastuslaitoksen sivuilla

Sivua päivitetty: 
27.5.2020