Lapset puheeksi -keskustelu ja Lapset puheeksi -neuvonpito sekä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Utskriftsvänlig version

Tiedote, kevät 2019

 

Kittilän kunnan peruspalvelurakenteissa, varhaiskasvatuksessa/ päivähoidossa, koulussa ja sosiaali- ja terveydenhuollossa on käytössä Lapset puheeksi -keskustelu & Lapset puheeksi neuvonpito-menetelmät. Kaikki kunnan työntekijät, jotka työskentelevät lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa koulutetaan menetelmien käyttöön. Koulutukset ovat alkaneet vuonna 2011 ja jatkuvat edelleen. Koulutetut työntekijät tarjoavat Lapset puheeksi -keskustelua kuntalaisille. Myös vanhemmat voivat pyytää keskustelua lapsen tai perheen asioihin liittyen.

 

Lapset puheeksi & neuvonpito-menetelmä on ollut Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) kärkihankkeen (Toimiva lapsi & perhe) käytäntöön suunniteltu menetelmäkokonaisuus. Nykyään työtä jatkaa Suomen mielenterveysseura.

 

Työmenetelmien päämääränä on tukea vanhemmuutta ja lasten kehitystä. Niiden avulla pyritään ennaltaehkäisemään huolien muodostumista ja ongelmien kasautumista.Menetelmä on kirjattu Kittilän kunnan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan rungoksi tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia.

 

Menetelmän periaate on yksinkertainen; siinä vanhempaa autetaan tukemaan lapsiaan, näkemään lasten ja perheen vahvuuksia sekä auttamaan haastavissa perhetilanteissa, käyttämällä omaa sosiaalista verkostoaan että tarvittaessa erilaisia palveluja apunaan. Lapset puheeksi -keskustelua voidaan tarjota systemaattisesti jokaiselle vanhemmalle. Lapset puheeksi -keskusteluun osallistuminen on aina vapaaehtoista.

 

Menetelmän käytännön toteutus on yksinkertainen. Työntekijä tarjoaa vanhemmalle Lapset puheeksi -keskustelua. Lapset puheeksi -keskusteluun kuuluu lokikirja, johon voi tutustua etukäteen. Lokikirja sisältää kysymyksiä lapsesta/nuoresta itsestään, pärjäämisestä päivähoidossa/koulussa/kotona, harrastuksista/vapaa-ajanvietosta ja kavereista sekä yleensä perheen tilanteesta. Näitä suojaavia tekijöitä arvioidaan vahvuus-haavoittuvuus akselilla. Tarkoitus on, että vanhempi itse hahmottaa lapsensa vahvuudet ja pystyy tukemaan niitä. Toisaalta jos haavoittuvuuksia ilmenee myös sen, kuinka lapsen tilannetta voi tukea/muuttaa siten, että huolet eivät pääse lisääntymään.

 

Tarvittaessa Lapset puheeksi –keskustelusta on mahdollisuus jatkaa Lapset puheeksi –neuvonpidon työmenetelmällä. Neuvonpitoa tarvitaan silloin, kun Lapset puheeksi -keskustelussa on ilmennyt, että perheen/lapsen suojaavat rakenteet ovat heikot tai hatarat ja on oletettavissa, että tilanne voi johtaa ongelmiin tai siinä on jo selvä ongelma. Lp-neuvonpitoon kutsutaan sellaiset henkilöt, joilla on toimintamahdollisuuksia lapsen tilanteen parantamiseksi. Lp-neuvonpito on yhteistyötä, joka suunnitellaan yhdessä vanhemman kanssa.

 

Lisätietoa LP-kouluttajilta:
Tiina Huilaja, koulukuraattori, tiina.huilaja(at)kittila.fi, puhelin 0400 389 709
Saija Jauhojärvi, terveydenhoitaja, saija.jauhojarvi(at)kittla.fi, puhelin 040 716 0248

Sivua päivitetty: 
8.2.2019