Lausuntopyyntö Kolarin kunnan esityksestä kuntajaon muuttamisesta Kittilän ja Kolarin välillä

Utskriftsvänlig version

Kolarin kunnanhallitus on kokouksessaan 28.3.2018 § 68 pyytänyt Kittilän kunnanvaltuuston lausuntoa Kolarin esittämästä kuntajaon muuttamisesta. Kuntarajan muutos koskee noin 4 km2 aluetta Ylläsjärven kylässä.

Kittilän kunnanhallitus on päättänyt 10.4.2018 § 127 varata iille kuntalaisille, joita Kolarin kunnan esittämä kuntajaon muuttamisesta koskeva esitys koskee, tilaisuuden antaa lausunto niistä perusteista, jotka vaikuttavat heidän käsityksensä mukaan alueen asukkaiden palveluiden tai elinolosuhteisiin taikka mahdollisista muista asiaan vaikuttavista seikoista, mikäli kuntajakoa päätettäisiin muuttaa esityksen mukaisesti.

Lausunto pyydetään toimittamaan Kittilän kunnanhallitukselle osoitettuna 8.6.2018 mennessä joko sähköisesti kirjaamo@kittila.fi tai kirjepostina osoitteeseen: Kittilän kunnanhallitus, Kunnantalo, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

25.5.2018

KITTILÄN KUNNANHALLITUS

 

Lausuntopyyntö kokonaisuudessaan, Kolarin kunnan perustelut sekä kartta siirrettäväksi suunnitellusta alueesta on nähtävillä Kittilän kunnan www-sivuilla kohdassa Kuulutukset ja tiedotteet sekä kunnanviraston ala-aulan ilmoitustaululla.

Lausuntopyyntö Kolarin kunnan esityksestä kuntajaon muuttamisesta Kittilän ja Kolarin välillä

Karttaliite

Sivua päivitetty: 
30.5.2018